Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «O περί Μεταφοράς Προσωπικού της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιώργος Περδίκης
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου Μη μέλη της επιτροπής:
Μάριος Μαυρίδης Μαρία Κυριακού
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Λουκαΐδης
Σταύρος Ευαγόρου Αντρέας Φακοντής
Γιάννος Λαμάρης Κώστας Κώστα
Νίκος Νικολαΐδης Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, όπου εξέφρασαν τις απόψεις τους, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο διευθυντής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, ο γενικός διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ και ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει τη μεταφορά αριθμού υπαλλήλων της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών οι οποίοι ασκούν καθήκοντα σχετικά με την εποπτεία συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων στην υπηρεσία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο προτείνεται στα πλαίσια της επικείμενης ανάληψης της εποπτείας των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία ρυθμίζεται με νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο [Νόμος αρ. 66(Ι) του 1997, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε] και θα τεθεί επίσης προς ψήφιση ενώπιον της ολομέλειας.

Συμφώνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η εν λόγω μεταφορά υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για την οποία απαιτείται προσωπικό με σχετική πείρα και που ασκούσε τέτοια καθήκοντα πριν από την επικείμενη ανάληψη της εποπτείας αυτής από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τις πρόνοιές του από τους κυβερνητικούς αρμοδίους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Σεπτεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων