Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μη μέλη της επιτροπής:
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Αβέρωφ Νεοφύτου Ανδρέας Μιχαηλίδης
Μάριος Μαυρίδης Αντρέας Φακοντής
Πρόδρομος Προδρόμου Κώστας Κώστα
Σταύρος Ευαγόρου Αντρέας Καυκαλιάς
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Γεωργίου
Νίκος Νικολαΐδης Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Κουτσού Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμου, έτσι ώστε να απαλειφθεί από αυτόν η πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία τα διεθνή εμπιστεύματα εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής δυνάμει οποιουδήποτε νόμου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, έτσι ώστε οι πρόνοιες της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας να συνάδουν με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται σε σχετικό νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου, σύμφωνα με τις οποίες όλα τα εμπιστεύματα που διέπονται από το εθνικό δίκαιο πρέπει να εγγράφονται σε σχετικά μητρώα εμπιστευμάτων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, δηλαδή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Σημειώνεται ότι τόσο το υπό αναφορά νομοσχέδιο όσο και το νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της δέσμης των νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν στην ικανοποίηση των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενίσχυση της διαφάνειας στο χρηματοπιστωτικό τομέα σε τομείς που αφορούν το ξέπλυμα παράνομου χρήματος με βάση το Μνημόνιο Συναντίληψης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το υπό αναφορά νομοσχέδιο έτυχε διαπραγμάτευσης με την τρόικα, η οποία συμφώνησε με το περιεχόμενό του, καθώς και με τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι δεν έφεραν ένσταση όσον αφορά το περιεχόμενό του.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου από την επιτροπή, μέλη της ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις σε σχέση με τις πρόνοιές του από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

3 Σεπτεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων