Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Χριστάκης Τζιοβάνης
Αντρέας Φακοντής Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2012. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμου για εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προωθείται η μηχανογράφηση των υπηρεσιών και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέσω διαδικτύου, πρόνοιες που, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγικότητα του τμήματος.

Παράλληλα, αίρεται η σύγχυση που παρατηρείται στην υφιστάμενη νομοθεσία σε σχέση με το άτομο που υποβάλλει την αίτηση για έκδοση Βιβλιαρίου Ταυτότητας και Ναυτικής Υπηρεσίας Ναυτικού και διευκρινίζεται ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται από την εταιρεία. Από την πρόνοια αυτή εξαιρούνται οι ναυτικοί που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

Επιπρόσθετα, αυξάνεται το ελάχιστο όριο ηλικίας του ναυτικού ο οποίος δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Ναυτικής Απογραφής από τα 14 χρόνια στα 16 για σκοπούς συμμόρφωσης με διεθνείς ναυτικές συμβάσεις και άλλες σχετικές εθνικές νομοθεσίες.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και σημείωσαν την ευαρέσκειά τους σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

  

 

 

18 Σεπτεμβρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων