Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013» και «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νίκος Νουρής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, που κατατέθηκαν από τον κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών.

Σκοπός των προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφάλαιο αρ. 96, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε) και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Νόμος αρ. 90 του 1972, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε), αντίστοιχα, έτσι ώστε οι καθοριζόμενες στην αντίστοιχη υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία προθεσμίες της υποβολής δήλωσης πρόθεσης και της υποβολής της αίτησης για σκοπούς πολεοδομικής αμνηστίας να παραταθούν για έναν επιπλέον χρόνο. Ειδικότερα, η προθεσμία υποβολής δήλωσης πρόθεσης παρατείνεται μέχρι την 30ή Απριλίου 2014, ενώ η υποβολή της σχετικής αίτησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. Σημειώνεται ότι το νομοθετικό σώμα έχει ψηφίσει ακόμα δύο φορές την επέκταση των εν λόγω προθεσμιών από τη συμπερίληψη της σχετικής διάταξης στο βασικό νόμο και μετέπειτα.

Οι εν λόγω παρατάσεις έχουν στόχο να διευκολύνουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό πολιτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα τα οποία έχουν αγοράσει ή για εκσυγχρονισμό του τίτλου ιδιοκτησίας τον οποίο ήδη έχουν στην κατοχή τους.

Εισάγοντας τις πιο πάνω προτάσεις νόμου στην επιτροπή, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Ανδρέας Κυπριανού δήλωσε πως η περαιτέρω επέκταση των καθοριζόμενων προθεσμιών υποβολής δήλωσης πρόθεσης και υποβολής της αίτησης για σκοπούς πολεοδομικής αμνηστίας κρίνεται αναγκαία, καθώς η προθεσμία υποβολής δήλωσης πρόθεσης έχει εκπνεύσει από τις 30 Απριλίου 2013. Περαιτέρω, εξέφρασε την άποψη ότι είναι παράδοξο να λαμβάνονται δικαστικά μέτρα εναντίον αιτητών για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματός τους για πολεοδομική αμνηστία και ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών συμφώνησε με τους σκοπούς και επιδιώξεις των δύο προτάσεων νόμου και παράλληλα ενημέρωσε την επιτροπή ότι το υπουργείο έχει ήδη ετοιμάσει τρία νομοσχέδια που ρυθμίζουν συνολικά το θέμα της πολεοδομικής αμνηστίας, με βάση και τη σχετική εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, ανέφερε ότι αυτά τα νομοσχέδια βρίσκονται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνική επεξεργασία και αναμένεται να κατατεθούν ενώπιον της Βουλής με τη νέα της σύνοδο. Τοποθετούμενος σχετικά με τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον αιτητών για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματός τους για πολεοδομική αμνηστία, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι πλείστοι δήμοι δεν προβαίνουν σε λήψη τέτοιων μέτρων.

Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών εξέφρασαν την άποψη ότι η πολεοδομική αμνηστία ως προσωρινό μέτρο πολιτικής έχει αποτύχει ως προς το σκοπό για τον οποίο είχε υιοθετηθεί, αφού σύμφωνα με τους τελευταίους η πολεοδομική αμνηστία είναι μία διαδικασία που κοστίζει ακριβά. Ειδικότερα, ανέφεραν ότι οι συνεχόμενες επεκτάσεις των σχετικών προθεσμιών έχουν εκφυλίσει την εν λόγω πολιτική, καθώς οι παρανομούντες θα αναμένουν νέες παρατάσεις και ως εκ τούτου θα συνεχίσουν να μην υποβάλλουν αιτήσεις για σκοπούς πολεοδομικής αμνηστίας. Περαιτέρω, οι ίδιοι δήλωσαν ότι η κύρια στόχευση της πολεοδομικής αμνηστίας πρέπει να παραμείνει η διόρθωση των παρανομιών και όχι η αύξηση των κρατικών εσόδων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους παρανομούντες, για να άρουν την παρανομία.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των προτάσεων νόμου, μέλη της επιτροπής χαιρέτισαν το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει στην ετοιμασία νομοσχέδιων που αφορούν την πολεοδομική αμνηστία και τα οποία αναμένεται να κατατεθούν ενώπιον της Βουλής με τη νέα της σύνοδο, ενώ τόνισαν την ανάγκη να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους παρανομούντες με βάση τις πρόνοιες των εν λόγω νομοσχεδίων για υποβολή αιτήσεων για σκοπούς πολεοδομικής αμνηστίας. Παράλληλα, μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι αυτή πρέπει να είναι η τελευταία παράταση που δίνεται για το σκοπό αυτό και τόνισαν την ανάγκη να γίνει απολογισμός για τους λόγους που απέτυχε μερικώς το προσωρινό μέτρο της πολεοδομικής αμνηστίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού και ο βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται την ψήφιση των προτάσεων νόμου σε νόμους, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013», αντίστοιχα.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

9 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων