Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Κυπριανού Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννης Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε από τον κ. Ζαχαρία Κουλία, ανεξάρτητο βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2013.

        Στα πλαίσια της εξέτασης της πρότασης νόμου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.   

        Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου (Κεφάλαιο αρ. 219, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί έκτοτε), έτσι ώστε η μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή η εγγραφή τίτλου από ανάδοχους γονείς σε ανάδοχα τέκνα να εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος.

         Εισάγοντας την πιο πάνω πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της βουλευτής κ. Ζαχαρίας Κουλίας ανέφερε ότι η εν λόγω πρόταση είναι απλή και πρόσθεσε ότι η ψήφισή της δεν αναμένεται να είναι ζημιογόνα για το κράτος, καθώς θα γίνει δυνατή η προώθηση υποθέσεων για τις οποίες σήμερα δε γίνεται μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή εγγραφή τίτλου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις της εν λόγω πρότασης νόμου.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι δε φέρει ένσταση στην ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, όμως επισήμανε ότι πρέπει να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της στα δημοσιονομικά έσοδα του κράτους με βάση στοιχεία που αφορούν τον αριθμό τέτοιων υποθέσεων και τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αν και δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, κατέθεσαν σχετική επιστολή σε μεταγενέστερο στάδιο, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, με τις θέσεις και παρατηρήσεις των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σχετικά με την υπό αναφορά πρόταση νόμου. Στην επιστολή αυτή αναφέρεται ότι, παρόλο που ο θεσμός της ανάδοχης οικογένειας είναι ένας διαχρονικός θεσμός και υπάρχει μεγάλος αριθμός ανάδοχων οικογενειών, για πρώτη φορά ανάδοχη οικογένεια υποβάλλει στις υπηρεσίες αίτημα για δωρεάν μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας από τους ανάδοχους γονείς προς παιδιά που ενηλικιώθηκαν, τα οποία και μετά την ενηλικίωσή τους συνεχίζουν να διαμένουν μαζί τους. Το πιο πάνω αίτημα διαβιβάστηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για περαιτέρω χειρισμό. Στην ίδια επιστολή σημειώνεται επίσης ότι υπάρχει κατατεθειμένο νομοσχέδιο στη Βουλή για τροποποίηση του περί Υιοθεσίας Νόμου, που δίνει τη δυνατότητα σε παιδί που τελούσε υπό τη νομική φροντίδα της διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, αφού συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, να υιοθετηθεί από τους ανάδοχους γονείς του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

  

9 Ιουλίου 2013

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων