Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου «Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  
Ανδρέας Μιχαηλίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιαννάκης Γαβριήλ Κυριάκος Χατζηγιάννης
Κώστας Κώστα Γιώργος Περδίκης

Η πιο πάνω πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 12 Ιουλίου 2012 από το μέλος της κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου.

Η εν λόγω πρόταση νόμου εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, στην οποία είχε παραπεμφθεί από την ολομέλεια του σώματος, σε μεγάλο αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ των ημερομηνιών 23 Οκτωβρίου 2012 και 2 Ιουλίου 2013.

Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, της Παγκύπριας Οργάνωσης Θερμοκηπιούχων, καθώς και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου” και Ευρωαγροτικός.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στην Κύπρο, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία για το εν λόγω θέμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σχετική αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, οι λαϊκές αυτές αγορές θα φέρουν κοντά στον παραγωγό τον καταναλωτή, διασφαλίζοντας έτσι την προμήθεια φρέσκων φρούτων και λαχανικών, καθώς και παραδοσιακών προϊόντων που δεν είναι τυποποιημένα, διαχωρίζοντάς τα από τα παρασκευασμένα τυποποιημένα τρόφιμα των εργοστασίων, δηλαδή τα σπιτικά προϊόντα.

Στην ίδια έκθεση αναφέρονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα:

1. Tο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει μόνο γενικευμένες ρυθμίσεις σε

επιμέρους νομοθεσίες, γεγονός που το καθιστά ελλιπές, ανεπαρκές και διάσπαρτο.

2. H ορθή λειτουργία τέτοιων αγορών θα διασφαλίζει αφενός μεν τα συμφέροντα των παραγωγών, αφετέρου δε θα συμβάλλει στην προστασία του καταναλωτή και στην τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής των προϊόντων.

3. Με την παρούσα πρόταση νόμου επιδιώκεται η όσο το δυνατό πιο εξαντλητική και αναλυτική ρύθμιση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

4. Η εν λόγω πρόταση νόμου φιλοδοξεί να ρυθμίσει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, θεσπίζοντας ένα νόμο πλαίσιο που θα προστατεύσει τα συμφέροντα και θα επιλύσει τα προβλήματα που υφίστανται σήμερα τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές, διασφαλίζοντας και τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.

5. Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθίσταται στις μέρες μας όλο και πιο αναγκαία, αφενός μεν γιατί οι παραγωγοί επιθυμούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους στον καταναλωτή σε πιο χαμηλές τιμές, αφετέρου δε διότι οι ίδιοι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν πιο φθηνά και φρέσκα προϊόντα, που παράγονται με τις παραδοσιακές μεθόδους και δεν είναι τυποποιημένα. Τέλος, εξασφαλίζεται η δυνατότητα επιλογής από μια μεγάλη ποικιλία φρέσκων αγαθών. Επιπρόσθετα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις υποβοηθείται η διατήρηση της υπαίθρου και του πληθυσμού της και προστατεύεται η εντόπια παραγωγή, ρύθμιση που αποβαίνει τελικά και προς όφελος του ίδιου του καταναλωτή.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατατέθηκαν τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς σε υπομνήματα οι απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων.

Σημειώνεται ότι όλοι οι φορείς, με εξαίρεση το Υπουργείο Εσωτερικών, συμφώνησαν με το σκοπό και το πνεύμα της πρότασης νόμου, προβαίνοντας όμως σε επιμέρους σχόλια και παρατηρήσεις προς βελτίωση του κειμένου της.

Σημειώνεται επίσης ότι στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης της εν λόγω πρότασης νόμου και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων φορέων το κείμενό της διαμορφώθηκε αρκετές φορές, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό διάφορες επιμέρους εισηγήσεις. Επίσης, στο στάδιο της επεξεργασίας και διαμόρφωσης του κειμένου της έγινε εισήγηση από τον ίδιο τον εισηγητή της όπως αλλάξει ο τίτλος της πρότασης νόμου, έτσι ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Αγορών Γεωργών Νόμος του 2013».

Ειδικότερα, έγιναν από τους εμπλεκόμενους φορείς μεταξύ άλλων εισηγήσεις για αλλαγές στα ακόλουθα θέματα:

1. Στη σύνθεση και λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

2. Στις κατηγορίες, καθώς και στα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τα προϊόντα που δύναται να πωλούνται σε Αγορά Γεωργών.

3. Στη δυνατότητα συμμετοχής σε Αγορά Γεωργών μόνο του ίδιου του παραγωγού, ο οποίος θα δικαιούται να θέτει προς πώληση μόνο δικά του προϊόντα.

4. Στη δυνατότητα διαχείρισης της Αγοράς Γεωργών από ιδιώτη διαχειριστή.

5. Στον έλεγχο των υγειονομικών συνθηκών λειτουργίας των Αγορών Γεωργών.

6. Στον τρόπο καθορισμού των τελών για έκδοση άδειας χρήσης χώρου σε Αγορά Γεωργών.

7. Στο περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να αναγράφονται σε κάθε προϊόν που διατίθεται σε Αγορά Γεωργών, καθώς και στους σχετικούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω εισηγήσεις, ο εισηγητής της υπό αναφορά πρότασης νόμου, σε συνεργασία με τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής, διαμόρφωσε το κείμενό της, το οποίο περιλαμβάνει πρόνοιες για τη ρύθμιση των ακόλουθων θεμάτων:

1. Τον ορισμό της Αγοράς Γεωργών και το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας.

2. Την ίδρυση, τη σύνθεση και το ρόλο της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

3. Την άδεια λειτουργίας και την οριοθέτηση της Αγοράς Γεωργών.

4. Το ωράριο λειτουργίας της Αγοράς Γεωργών.

5. Την υποβολή αίτησης, τη χορήγηση άδειας και τον καθορισμό των τελών χρήσης χώρου σε Αγορά Γεωργών.

6. Τον έλεγχο των Αγορών Γεωργών.

7. Την επιβολή διοικητικού προστίμου.

8. Την έκδοση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης της εν λόγω πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Αγορών Γεωργών Νόμος του 2013».

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί επί του διαμορφωμένου κειμένου της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

9 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων