Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να αρθούν τα εμπόδια και οι περιορισμοί που ισχύουν για την ανανέωση της απόσπασης δημόσιου υπαλλήλου ή της ανάθεσης σε αυτόν καθηκόντων, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση του προσωπικού και την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν, στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται για μείωση του αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων σύμφωνα με τις υποδείξεις της τρόικας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εκτελεστική εξουσία, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς συμμόρφωσης με την υποχρέωση που έχει αναληφθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συναντίληψης, για απάλειψη των εμποδίων και των περιορισμών που υφίστανται αναφορικά με την κινητικότητα του προσωπικού εντός της δημόσιας υπηρεσίας.

Όπως σχετικά κατατέθηκε, με την αποτελεσματική αξιοποίηση του θεσμού των αποσπάσεων δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και του θεσμού της ανάθεσης σε αυτούς καθηκόντων καθίσταται δυνατή η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών που αναμένεται ότι θα παρουσιαστούν στη δημόσια υπηρεσία, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται στα πλαίσια της δέσμευσης που υπάρχει με βάση το Μνημόνιο Συναντίληψης για μείωση του αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων κατά 4 500 μέχρι το έτος 2016.

Συναφώς, επισημαίνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο πρέπει να προωθηθεί άμεσα στην ολομέλεια του σώματος για ψήφισή του σε νόμο, δεδομένου ότι η συμμόρφωση με την υπό αναφορά υποχρέωση της Δημοκρατίας, η οποία απορρέει από το Μνημόνιο Συναντίληψης με την τρόικα, πρέπει να υλοποιηθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

  

 

10 Ιουλίου 2013

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων