Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Καθορισμού Πληρωτέων Δικαιωμάτων για τη χρήση του Κεκλιμένου Ανέλκυσης/Καθέλκυσης Σκαφών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ζυγίου Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Ιουνίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Αλιέων Κατηγορίας Γ΄, του Συνδέσμου Αλιέων Κατηγορίας Γ΄ Ζυγίου, καθώς και των αγροτικών οργανώσεων Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου και Ευρωαγροτικός. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ερασιτεχνικής Αλιείας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ερασιτεχνικής Αλιείας με Σκάφη, η Κυπριακή Ομοσπονδία Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ και ΕΚΑ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι ο καθορισμός ετήσιου χρηματικού τέλους για τους ιδιοκτήτες σκαφών που δεν έχουν εξασφαλίσει ελλιμενισμό στο αλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου και οι οποίοι χρησιμοποιούν το κεκλιμένο ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών του καταφυγίου.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, με την ολοκλήρωση του αλιευτικού καταφυγίου στο Ζύγι το τμήμα τοποθέτησε ελεγχόμενη είσοδο οχημάτων με αναδυόμενους πασσάλους, η οποία κρίνεται αναγκαία για την ασφάλεια των σκαφών που ελλιμενίζονται στο χώρο, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Όπως η ίδια εξήγησε, εντός του αλιευτικού καταφυγίου υπάρχει ράμπα ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών στην οποία επιθυμούν να έχουν πρόσβαση και άλλοι χρήστες, όπως για παράδειγμα ερασιτέχνες ψαράδες ή και ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής που δεν έχουν εξασφαλίσει ελλιμενισμό στο αλιευτικό καταφύγιο, γι’ αυτό και με τους προτεινόμενους κανονισμούς γίνεται εισήγηση όπως επιτραπεί και σε αυτούς τους χρήστες η χρήση της ράμπας ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών έναντι καταβολής τέλους ύψους €100 ετησίως. Σύμφωνα με την ίδια, το τέλος αυτό θα συμβάλει στην κάλυψη του υψηλού κόστους λειτουργίας και διαχείρισης του αλιευτικού καταφυγίου Ζυγίου.

Η ίδια εκπρόσωπος διευκρίνισε περαιτέρω ότι σε κάθε χρήστη του κεκλιμένου ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών που θα καταβάλει το σχετικό ετήσιο τέλος θα δοθεί τηλεχειριστήριο αξίας €20, με το οποίο θα μπορεί να εισέρχεται από την ελεγχόμενη με αναδυόμενους πασσάλους είσοδο.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του προέδρου και μελών της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών επισήμανε ότι η εισαγωγή τέλους για τη χρήση ράμπας ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών γίνεται για πρώτη φορά με τους υπό αναφορά κανονισμούς στο αλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου, αναφέροντας ότι σε κανένα άλλο καταφύγιο δεν επιβάλλεται παρόμοιο τέλος.

Τέλος, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών κατά την ετοιμασία των υπό εξέταση κανονισμών είχε ζητήσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων συνδέσμων ψαράδων και αγροτικών οργανώσεων και ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στο τμήμα οιαδήποτε διαφωνία εκ μέρους τους.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Αλιέων Κατηγορίας Γ΄ και του Συνδέσμου Αλιέων Κατηγορίας Γ΄ Ζυγίου συμφώνησαν με την προτεινόμενη εισαγωγή χρηματικού τέλους χρήσης του κεκλιμένου ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, χωρίς να τοποθετούνται επί του ύψους του προτεινόμενου τέλους.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου και Ευρωαγροτικός δεν έφεραν οιανδήποτε ένσταση στην έγκριση των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

1η Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων