Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Προκοπίου  
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Μιχαηλίδης Κυριάκος Χατζηγιάννης
Κώστας Κώστα Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιώργο Βαρνάβα, Σωτήρη Σαμψών, Νίκο Κουτσού και Ζαχαρία Κουλία, βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, και το βουλευτή κ. Σοφοκλή Φυττή, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 6 μέχρι 27 Ιουνίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Κύπρου (ΠΑΣΙΚΤΕΟΚ). Η ΠΟΒΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, Νόμος 1(Ι) του 2007, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε, ώστε να δοθεί παράταση της προσωρινής άδειας λειτουργίας, η οποία έληξε την 1η Ιουνίου 2013, μέχρι την 1η Ιουνίου 2015 σε όλους τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), που για διάφορους λόγους δεν έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει μόνιμη άδεια λειτουργίας για τα υποστατικά τους.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εκ των εισηγητών της βουλευτής κ. Σοφοκλής Φυττής δήλωσε ότι απώτερος στόχος αυτής είναι να μπορέσει ένας πολύ μικρός αριθμός ιδιοκτητών ΙΚΤΕΟ που κατέχουν προσωρινή άδεια λειτουργίας και που για διάφορους λόγους δεν έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει την από το νόμο απαιτούμενη μόνιμη άδεια λειτουργίας για το ΙΚΤΕΟ να συνεχίσουν την εργασία τους, ώστε μέχρι την 1η Ιουνίου 2015 να επιλυθεί το όλο ζήτημα. Ο ίδιος ανέφερε στην επιτροπή ότι η μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών των ΙΚΤΕΟ στις απαιτήσεις του νόμου οφείλεται στη μη εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για το υποστατικό, διότι είτε αυτό βρίσκεται σε τουρκοκυπριακή γη και ο Κηδεμόνας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δεν έχει αποφασίσει τελειωτικά τι θα γίνει με το όλο ζήτημα είτε εκκρεμεί ακόμη ενώπιον των πολεοδομικών αρχών αίτηση των ιδιοκτητών των κέντρων αυτών για έκδοση πολεοδομικής άδειας είτε εκκρεμεί αίτηση για έκδοση της σχετικής άδειας κατά παρέκκλιση. Επιπρόσθετα, ο ίδιος ανέφερε ότι ο αριθμός των μη αδειούχων υποστατικών προοδευτικά μειώνεται.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή, ενημέρωσαν αυτήν ότι σήμερα εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς μόνιμη άδεια λειτουργίας έξι μόνο υποστατικά εκ των οποίων τα τέσσερα βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη και τα δύο σε ελληνοκυπριακή γη. Από τα τέσσερα υποστατικά που βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη ο ιδιοκτήτης του πρώτου έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση, έχει πάρει θετικές απόψεις και εκκρεμεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο ιδιοκτήτης του δεύτερου υποστατικού έχει υποβάλει αίτηση για νέο υποστατικό, έχει εξασφαλίσει τις θετικές προκαταρτικές απόψεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και έχει αρχικά εγκριθεί από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Ο ιδιοκτήτης του τρίτου υποστατικού έχει εξασφαλίσει τις θετικές απόψεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για χρήση του υποστατικού ως ΙΚΤΕΟ, αλλά εκκρεμεί η έγκριση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Σημειώνεται ότι δεν έχει υπογραφεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη αυτού η σύμβαση με τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για χρήση του εν λόγω υποστατικού ως ΙΚΤΕΟ. Ο ιδιοκτήτης του τέταρτου υποστατικού έχει εξασφαλίσει την καταρχήν συγκατάθεση της πολεοδομικής αρχής για ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής περιουσίας ως ΙΚΤΕΟ, αλλά οφείλει ενοίκια προς τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Από τα δύο υποστατικά που βρίσκονται σε ελληνοκυπριακή γη ο ιδιοκτήτης του πρώτου έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση κατά παρέκκλιση η οποία εξετάστηκε θετικά από το Υπουργικό Συμβούλιο και ο ιδιοκτήτης του δεύτερου υποστατικού έχει υποβάλει νέα αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδεια η οποία εκκρεμεί, αλλά εν τω μεταξύ έχει τερματίσει τις εργασίες του μετά τη λήξη της προσωρινής άδειας λειτουργίας του την 1η Ιουνίου 2013. Οι ίδιοι εκπρόσωποι, κατανοώντας το όλο πρόβλημα και υπό το φως της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, καθώς και του μικρού αριθμού ιδιοκτητών των οποίων οι άδειες παραμένουν σε εκκρεμότητα, συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, δηλώνοντας ότι ο προτεινόμενος χρόνος παράτασης αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην οριστική επίλυση του προβλήματος.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δήλωσε ότι η υπηρεσία της καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση του όλου θέματος.

Στα πλαίσια της συζήτησης της πρότασης νόμου στην επιτροπή, μέλη της εισηγήθηκαν όπως περιληφθούν στην πρόταση νόμου συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να τύχουν παράτασης της άδειας λειτουργίας μόνο οι ιδιοκτήτες τέτοιων υποστατικών οι οποίοι έχουν ήδη λάβει θετικές απόψεις από τα αρμόδια τμήματα, έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και δεν οφείλουν ενοίκια σ’ αυτόν. Επιπρόσθετα, την επιτροπή απασχόλησε το θέμα της τροποποίησης της πρότασης νόμου, ώστε οι πρόνοιές της να ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιουνίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία έληξαν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας των υπό συζήτηση ΙΚΤΕΟ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω εισήγηση και θεωρώντας ότι αυτή χρήζει νομικής άποψης, αποφάσισε όπως απευθυνθεί γραπτώς στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για λήψη σχετικής άποψης.

Σε μεταγενέστερη συνεδρία της επιτροπής και στην παρουσία της εκπρόσωπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η τελευταία, σχολιάζοντας την πιο πάνω εισήγηση, δήλωσε ότι είναι παρακινδυνευμένο να ενσωματωθούν στην πρόταση νόμου τα προτεινόμενα κριτήρια, καθότι ο ορθός κανόνας δικαίου θα πρέπει να είναι γενικός και να μην εξειδικεύει συγκεκριμένες περιπτώσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα παραβίασης της αρχής της ισότητας. Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος συμφώνησε με προτεινόμενη εισήγηση για αναδρομική ισχύ των διατάξεων της πρότασης νόμου, καθότι οι προσωρινές άδειες λειτουργίας για τα υπό συζήτηση υποστατικά έχουν ήδη λήξει την 1η Ιουνίου 2013.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΙΚΤΕΟΚ ζήτησαν όπως παραχωρηθεί η προτεινόμενη παράταση, έτσι ώστε να τους παραχωρηθεί ο απαιτούμενος χρόνος, για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εξασφάλισης των μόνιμων αδειών λειτουργίας των υποστατικών τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στα πιο κάτω:

1. Κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε:

α. η ισχύς της προσωρινής άδειας λειτουργίας ΙΚΤΕΟ να παραταθεί μόνο για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι την 1η Ιουνίου του 2014,

β. η ισχύς του προτεινόμενου νόμου που θα ψηφιστεί να θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιουνίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η διά νόμου ισχύς των προσωρινών αδειών και

γ. ο τίτλος της να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013».

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, καθότι, όπως οι ίδιοι ανέφεραν, ήδη έχουν δοθεί διαχρονικά επανειλημμένες παρατάσεις και κάποιοι εξ αυτών των ιδιοκτητών δεν ενήργησαν επιμελώς, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες από το νόμο μόνιμες άδειες λειτουργίας.

2 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων