Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τo νομοσχέδιο «Ο περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και τους κανονισμούς «Οι περί Ζωνών Ασφαλείας Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Πρόδρομος Προδρόμου Ρούλα Μαυρονικόλα, εκπροσωπώντας
Γιώργος Λουκαΐδης τον κ. Φειδία Σαρίκα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και τους υπό συζήτηση κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2013. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Άμυνας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδος Νόμου (Ν. 8/1974), έτσι ώστε να δίνεται δυνατότητα ανάθεσης σε οποιονδήποτε υπουργό εξουσίας και αρμοδιότητας εφαρμογής των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω νόμου, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων που αφορούν το ύψος των ποινών που δύναται να επιβληθούν μέσω των κανονισμών αυτών.

Σκοπός των κανονισμών είναι η ρύθμιση της κήρυξης εκ μέρους της Δημοκρατίας περιοχών γύρω από εγκαταστάσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) και στην υφαλοκρηπίδα της ως ζωνών ασφαλείας, της διαδικασίας παροχής άδειας εισόδου και/ή παραμονής στις ζώνες αυτές και/ή πλεύσης διαμέσου των ζωνών αυτών πλοίων, καθώς και των ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των προνοιών των κανονισμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα άρθρα 60 και 80 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχουν σε παράκτιο κράτος αποκλειστικό δικαίωμα και δικαιοδοσία σε σχέση με την κατασκευή και λειτουργία, μεταξύ άλλων, εγκαταστάσεων στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα του και, στο πλαίσιο της κατασκευής και λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων, τη δυνατότητα, όπου είναι αναγκαίο, να κηρύξει εύλογες ζώνες ασφαλείας γύρω από τέτοιες εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των ίδιων των εγκαταστάσεων.

Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι εξελίξεις στην ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας καθιστούν αναγκαία τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει την κήρυξη των ζωνών ασφαλείας. Περαιτέρω, αναφέρθηκε στις πρόνοιες της πιο πάνω σύμβασης που προνοούν για ζώνες ασφαλείας όχι μεγαλύτερες των πεντακοσίων μέτρων και στις αντίστοιχες πρόνοιες των κανονισμών που επιτρέπουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις τον καθορισμό ζωνών ασφαλείας μεγαλύτερων των πεντακοσίων μέτρων και σημείωσε ότι η τρέχουσα διεθνής πρακτική επιτρέπει αυτή την παρέκκλιση.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων συμφώνησε με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών και ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τις περιστάσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου των πεντακοσίων μέτρων στον καθορισμό ζωνών ασφαλείας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς τελικής τοποθέτησης.

 

 

 

2 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων