Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2013. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικού) Νόμου, έτσι ώστε να αντικατασταθεί ο Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων του 2012, που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα Ι αυτού, με τον αναθεωρημένο Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων του 2013.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση, η οποία κρίνεται αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

1η Ιουλίου 2013

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων