Αρχείο

    

Δεύτερη συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Όπως είναι γνωστό, το πιο πάνω νομοσχέδιο υποβλήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση τρεις φορές, στις 13 και 20 Δεκεμβρίου 2012 και στις 20 Ιουνίου 2013, με δύο σχετικές εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2012 η έκθεση και 18 Ιουνίου 2013 η πρώτη συμπληρωματική έκθεση. Ωστόσο, ύστερα από την τρίτη αναβολή της συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος στις 20 Ιουνίου 2013 λόγω ορισμένων νέων στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της επιτροπής, η τελευταία μελέτησε εκ νέου το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2013.

Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, της Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου και του Εθνικού Συνδικάτου Αισθητικής και Κοσμετολογίας (SNEC)-CIDESCO (Τμήμα Κύπρου). Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ειδών Αισθητικής, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι οι σκοποί και οι επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο στάδιο της εξέτασής του, προτού αναβληθεί η συζήτησή του από την ολομέλεια του σώματος για τρίτη φορά, περιλαμβάνονται στις πιο πάνω αναφερόμενες εκθέσεις της επιτροπής.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου στις 27 Ιουνίου 2013, η επιτροπή επικεντρώθηκε στη συζήτηση της πρόνοιάς του με την οποία προτείνεται η τροποποίηση των απαγορευτικών διατάξεων που προβλέπει η βασική νομοθεσία σε σχέση με τη χρήση μηχανημάτων λέιζερ από αισθητικούς, έτσι ώστε να απαγορεύεται η χρήση από αισθητικούς μηχανημάτων λέιζερ για ιατρικούς σκοπούς και τα εν λόγω πρόσωπα να υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις πρόνοιες της εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσίας που αφορά τη χρήση μηχανημάτων οπτικής ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα, την επιτροπή απασχόλησε το κατά πόσο με την πιο πάνω αναφερόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών αισθητικής σε περιπτώσεις εφαρμογής σε αυτούς λέιζερ. Ας σημειωθεί ότι η υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία προβλέπει την απαγόρευση χρήσης από αισθητικούς μηχανημάτων λέιζερ που κατηγοριοποιούνται ως ιατρικά.

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε η Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία Κύπρου, καθώς και με βάση τη θέση που διατύπωσαν οι εκπρόσωποί της κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής, με την προτεινόμενη με το νομοσχέδιο ρύθμιση του όλου θέματος έμμεσα νομιμοποιείται η χρήση μηχανημάτων λέιζερ από αισθητικούς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που ενέχει η χρήση τέτοιων μηχανημάτων στην κοσμετολογία για την ασφάλεια και υγεία του κοινού. Επίσης, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, κατά τη χρήση μηχανημάτων λέιζερ από οποιοδήποτε πρόσωπο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου στο οποίο το λέιζερ εφαρμόζεται, το ιστορικό σε σχέση με χρόνιες ασθένειες από τις οποίες είναι ενδεχόμενο το πρόσωπο αυτό να πάσχει, όπως είναι ο καρκίνος, η ψωρίαση και ο λύκος, καθώς και οι θεραπείες στις οποίες αυτό υποβάλλεται ή έχει υποβληθεί, όπως είναι οι χημειοθεραπείες, οι ραδιοθεραπείες και οι θεραπείες με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα ή κορτιζόνη, δεδομένα που μόνο από ιατρούς μπορεί να αξιολογούνται. Τέλος, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν στην επιτροπή όπως η προτεινόμενη πρόνοια στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία διαμορφωθεί, κατά τρόπο που ρητά να απαγορεύει τη χρήση μηχανημάτων λέιζερ υψηλής ισχύος, τύπου 3Β και 4, από αισθητικούς.

Σημειώνεται ότι με την πιο πάνω αναφερόμενη θέση της Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρεία Κύπρου συμφώνησε και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος.

Τοποθετούμενοι στο πιο πάνω θέμα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ότι συμφωνούν με την εισήγηση της Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας Κύπρου για τροποποίηση της υπό αναφορά πρόνοιας, ώστε αυτή να διαμορφωθεί, κατά τρόπο που ρητά να καθορίζεται η απαγόρευση χρήσης από αισθητικούς μηχανημάτων λέιζερ τύπου 3Β και 4.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Διπλωματούχων Αισθητικών Κύπρου και του Εθνικού Συνδικάτου Αισθητικής και Κοσμετολογίας (SNEC)-CIDESCO (Τμήμα Κύπρου), αναφερόμενοι στην πρόνοια του νομοσχεδίου που προβλέπει την απαγόρευση χρήσης μηχανημάτων λέιζερ για ιατρικές πράξεις, δήλωσαν στην επιτροπή πως θεωρούν ότι αυτή διασφαλίζει το ότι η χρήση των εν λόγω μηχανημάτων θα γίνεται μόνο για σκοπούς παροχής υπηρεσιών αισθητικής, γι’ αυτό και η θέση τους είναι να μην επέλθει σε αυτήν οποιαδήποτε τροποποίηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, ομόφωνα αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση που υποβλήθηκε από την Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία Κύπρου και να τροποποιήσει την πρόνοια του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε σχέση με τις απαγορευτικές διατάξεις της βασικής νομοθεσίας, ώστε να απαγορεύεται ρητά η χρήση μηχανημάτων λέιζερ υψηλής ισχύος, τύπου 3Β και 4, από αισθητικούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την προαναφερθείσα θέση της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

 

 

 

 

1η Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων