Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αντρέα Φακοντή, Κώστα Κώστα και Χριστάκη Τζιοβάνη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Κύπρου (ΠΑΣΙΚΤΕΟΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, Νόμος 1(Ι) του 2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε έκτοτε, ώστε, σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα το τέλος που καταβάλλεται στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) από τους ιδιοκτήτες μηχανοκίνητων οχημάτων για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου ή για τη διενέργεια επανεξέτασης.

Σύμφωνα με τον εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου κ. Κώστα Κώστα, η υπό αναφορά τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθότι μετά την αύξηση του ΦΠΑ από 15% σε 18% οι ιδιοκτήτες των ΙΚΤΕΟ δεν μπορούν να εισπράξουν τον αυξημένο κατά 3% ΦΠΑ, αφού δεν υπάρχει σχετική πρόνοια στο νόμο, και ως εκ τούτου αναγκάζονται να πληρώνουν οι ίδιοι στο κράτος τη διαφορά αυτή. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, κατά το έτος 2012 οι εν λόγω ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να πληρώσουν στο κράτος το συνολικό ποσό των €240.000, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν αυτό από τους ιδιοκτήτες μηχανοκίνητων οχημάτων. Με βάση τα δεδομένα αυτά, όπως δήλωσε περαιτέρω, προτείνεται η ανάλογη αύξηση στα καθοριζόμενα από το νόμο τέλη και η αντίστοιχη μετατροπή των καθοριζόμενων ποσών από λίρες σε ευρώ.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών δήλωσε ότι το πιο πάνω αίτημα είναι αιτιολογημένο, γι’ αυτό εισηγήθηκε μηδαμινή επιπρόσθετη αύξηση των τελών αυτών, ώστε να επέλθει η στρογγυλοποίησή τους. Επιπρόσθετα, πληροφόρησε την επιτροπή ότι ήδη το υπουργείο του ετοιμάζει σχετικό νομοσχέδιο για αναθεώρηση όλων των τελών, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού προέβη σε περιορισμένης έκτασης εισηγήσεις νομοτεχνικής φύσεως, δήλωσε ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε νομικό κώλυμα στην ψήφιση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου σε νόμο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις πιο πάνω εισηγήσεις, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

 

 

 

 

25 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων