Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιουνίου 2013. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Σημειώνεται ότι στην ίδια συνεδρία είχε κληθεί και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, λειτουργός του οποίου διαμήνυσε ότι δεν κρίνεται απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου του Γραφείου σε αυτή.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η μετονομασία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ώστε να δίνεται η ορθή βαρύτητα στη διεθνή και εσωτερική εκπροσώπηση και να αποδίδεται καλύτερα το εύρος των εργασιών του εν λόγω υπουργείου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο προτεινόμενος νόμος έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχετική συνεδρία του στις 5 Ιουνίου 2013. Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση μελών της επιτροπής, ανέφερε ότι για τη μετονομασία του εν λόγω υπουργείου δε χρειάζεται τροποποίηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι σε αυτό δε γίνεται καμία ονομαστική αναφορά στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μετονομάστηκε έτσι το 1994 με την ψήφιση του Νόμου αρ. 69(Ι) του 1994, καθώς προηγουμένως ονομαζόταν Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία σε νόμο.

 

25 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων