Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης-Πλαίσιο για Διασυνοριακή Συνεργασία μεταξύ Τοπικών Κοινοτήτων ή Αρχών και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Αθηνά Κυριακίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Μαΐου, στις 14 Ιουνίου, καθώς και την 21η Ιουνίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας, του Γραφείου Προγραμματισμού, καθώς και της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης-Πλαίσιο για Διασυνοριακή Συνεργασία μεταξύ Τοπικών Κοινοτήτων ή Αρχών, του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεταξύ Τοπικών Κοινοτήτων ή Αρχών, του Πρωτοκόλλου Αρ. 2 της Σύμβασης για Διασυνοριακή Συνεργασία Μεταξύ Τοπικών Κοινοτήτων ή Αρχών αναφορικά με Διεδαφική Συνεργασία και του Πρωτόκολλου Αρ. 3 της Σύμβασης για Διασυνοριακή Συνεργασία Μεταξύ Τοπικών Κοινοτήτων ή Αρχών.

Σημειώνεται ότι είχε προηγουμένως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τεθεί ενώπιον της τότε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο δεν περιλάμβανε κύρωση του Τρίτου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης και το οποίο αποσύρθηκε από την εκτελεστική εξουσία στις 27 Μαρτίου 2008. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου αυτού είχαν διατυπωθεί από μέρους της επιτροπής επιφυλάξεις σε σχέση με ενδεχόμενους πολιτικούς κινδύνους από την εφαρμογή της σύμβασης, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν εκμετάλλευση των προνοιών της από την Τουρκία, η οποία είναι από καιρό συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση αυτή, για προώθηση συνεργασίας μεταξύ κατεχόμενων δήμων ή αρχών με δήμους και αρχές στις ελεύθερες περιοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το νομοσχέδιο αυτό αποσύρθηκε, προκειμένου να υπάρξουν περαιτέρω διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας και, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις, το Υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε την υπογραφή και του Τρίτου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης, με την προϋπόθεση κατάθεσης κατάλληλης δήλωσης και επιφύλαξης για εξαίρεση των κατεχόμενων περιοχών από την εφαρμογή τους.

Σύμφωνα πάντα με τα πιο πάνω στοιχεία, η σύμβαση έχει ήδη υπογραφεί από σαράντα εκ των σαράντα επτά κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ τριάντα επτά από τα σαράντα κράτη που την υπέγραψαν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επικύρωσής της, θέτοντας έτσι τη σύμβαση σε ισχύ.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Τουρκία έχει υπογράψει τη σύμβαση, υποβάλλοντας ταυτόχρονα Δήλωση με την οποία περιορίζει την εφαρμογή της σε χώρες με τις οποίες διατηρεί διπλωματικές σχέσεις, αποκλείοντας έτσι την Κύπρο. Σημείωσε όμως ότι, με την υπογραφή της σύμβασης και των πρωτοκόλλων αυτής, η Κυπριακή Δημοκρατία κατέθεσε Ένσταση κατά της πιο πάνω Δήλωσης της Τουρκίας, με την οποία τη χαρακτηρίζει ως αντίθετη με το στόχο της σύμβασης.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών τοποθετήθηκε περαιτέρω γύρω από τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών για δημιουργία υποχρεώσεων προς κατεχόμενους δήμους ή κοινότητες και ενημέρωσε την επιτροπή ότι κατατέθηκε, επίσης παράλληλα με την υπογραφή της σύμβασης και των πρωτοκόλλων της, Δήλωση με την οποία εξαιρούνται από την εφαρμογή της σύμβασης οι κατεχόμενες περιοχές.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε την άποψη ότι με την κατάθεση της Δήλωσης και της Ένστασης που αναφέρονται πιο πάνω διασφαλίζονται επαρκώς τα συμφέροντα της Δημοκρατίας και τόνισε ότι παράλειψη της Δημοκρατίας να τοποθετηθεί επί της επιφύλαξης της Τουρκίας μπορεί να αποβεί ζημιογόνα, δεδομένης της σχετικής πρόνοιας περί σιωπηρής αποδοχής, που περιλαμβάνεται στη Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε πρόσθετα την επιτροπή ότι η σύμβαση και τα πρωτόκολλά της θα δώσουν τη δυνατότητα προώθησης διασυνοριακής και διεδαφικής συνεργασίας μεταξύ αρχών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Κύπρου και των άλλων συμβαλλομένων μερών σε θέματα όπως αστική, περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και αμοιβαία βοήθεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι η κύρωση της εν λόγω σύμβασης αποτελεί την απάντηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύσταση που εξέδωσε το 2005 το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού συμφώνησε με τα πιο πάνω και εξέφρασε την άποψη ότι η κύρωση της σύμβασης θα βοηθήσει και θα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησαν με τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, σημείωσαν όμως τη γενική ανάγκη καλύτερης διαβούλευσης με τις τοπικές αρχές σ’ όλα τα στάδια.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εισηγείται ομόφωνα την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης-πλαίσιο και των πρωτοκόλλων της.

 

 

25 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων