Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε την υπό αναφορά πρόταση νόμου σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Ιουνίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Αλιέων Πολυδύναμων Αδειών Αλιείας Κύπρου (ΣΑΠΑΑΚ), του Ομίλου Ερασιτεχνικής Αλιείας με Σκάφος, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων (Σύνδεσμος Παράκτιας Αλιείας), του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας (Τρατάρηδες) και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός. Ο Νηρέας Θαλάσσιες Έρευνες και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, έτσι ώστε να απαγορεύεται η αλίευση με τη μέθοδο που είναι κοινώς γνωστή ως “γρι γρι” στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου βουλευτές κ. Γιαννάκη Γαβριήλ, Αντρέα Καυκαλιά και Αντρέα Φακοντή, η προτεινόμενη τροποποίηση στοχεύει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αλιευτικών αποθεμάτων της Κύπρου, καθώς και στην προστασία του επαγγέλματος των ψαράδων και στην ενίσχυση των εισοδημάτων τους. Όπως οι ίδιοι εξήγησαν, με την απαγόρευση της μεθόδου γρι γρι δημιουργείται προοπτική παραχώρησης στους ψαράδες της παράκτιας αλιείας άδειας για χρήση ειδικών δικτύων για την αλίευση της μαρίδας, η οποία αλιεύεται κυρίως με τη μέθοδο γρι γρι”.

Σημειώνεται ότι η υπό εξέταση πρόταση νόμου είχε κατατεθεί κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο από τους πρώην βουλευτές κ. Γιαννάκη Θωμά και Ντίνο Χατζηνικόλα και το νυν μέλος της επιτροπής κ. Αντρέα Φακοντή και στην πορεία υιοθετήθηκε από τους σημερινούς της εισηγητές. Σημειώνεται επίσης ότι κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο πραγματοποιήθηκε μόνο μία συνεδρία για την εξέταση της υπό αναφορά πρότασης νόμου, στις 20 Νοεμβρίου 2007, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί η σχετική συζήτηση.

Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, στις 6 Ιουνίου 2013, ο διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών αναφέρθηκε εκτενώς στην εφαρμογή του Σχεδίου για την Ανάκαμψη των Αλιευτικών Αποθεμάτων του 2004, τονίζοντας ότι κύριος στόχος του τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων της Κύπρου. Συναφώς, ο διευθυντής δήλωσε ότι τίθενται αυστηροί όροι και λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για τον έλεγχο της εφαρμογής των διάφορων αδειών αλιείας που εκδίδονται από το τμήμα.

Περαιτέρω, ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή για τις ποσότητες μαρίδας που αλιεύθηκαν τα τελευταία χρόνια με αριθμητικά στοιχεία. Παράλληλα, ο ίδιος διευκρίνισε ότι, με βάση τον Κανονισμό 21(5)(α) και (β) των περί Αλιείας Κανονισμών, η έκδοση αδειών αλιείας με τη μέθοδο “γρι γρι” επιτρέπεται κατʼ εξαίρεση μόνο σε περίπτωση που οι εν ισχύ άδειες παράκτιας αλιείας για τη μέθοδο της τράτας βυθού δεν υπερβαίνουν τις τρεις, καθώς και ότι ο διευθυντής δύναται να επιβάλει όρους στις υπό έκδοση άδειες αλιείας με τη μέθοδο “γρι γρι” αναφορικά με την απόσταση από την ακτή ή και το βάθος της θάλασσας όπου θα ασκείται η αλιεία με την πιο πάνω μέθοδο.

Τέλος, ο διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι άδειες της τράτας έχουν μειωθεί στις δύο και έτσι ο ίδιος θα μπορούσε να εκδώσει, με βάση τα σημερινά δεδομένα αλιευτικών αποθεμάτων, άδειες αλιείας με τη μέθοδο “γρι γρι”.

Οι εκπρόσωποι όλων των συνδέσμων των ψαράδων, πλην του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας (Τρατάρηδες), εξέφρασαν την απόλυτη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, ζητώντας ταυτόχρονα την ικανοποίηση από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του πάγιου αιτήματός τους για δίκτυα με μικρότερο “μάτι”, με τα οποία θα μπορούν να αλιεύουν τη μαρίδα. Περαιτέρω, οι ψαράδες της παράκτιας αλιείας τόνισαν ότι πιθανή έκδοση αδειών αλιείας με τη μέθοδο “γρι γρι” θα μειώσει ουσιαστικά τα ήδη χαμηλά εισοδήματά τους και θα πλήξει ανεπανόρθωτα το επάγγελμά τους.

Αντίθετα, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας (Τρατάρηδες) εξέφρασε τη διαφωνία του συνδέσμου του με την ψήφιση της προτεινόμενης απαγόρευσης της μεθόδου “γρι γρι”. Συναφώς, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι, αν επιτραπεί η αλίευση της μαρίδας με τη μέθοδο “γρι γρι”, η τιμή πώλησής της θα γίνει ακόμη πιο προσιτή για τον Κύπριο καταναλωτή.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τη σκοπούμενη με την πρόταση νόμου απαγόρευση της αλίευσης με τη μέθοδο “γρι γρι”.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής, δήλωσε ότι το κείμενο της πρότασης νόμου όπως αυτό κατατέθηκε από τους εισηγητές της αντίκειται στο σύνταγμα, καθώς επιχειρεί, με την προσθήκη ειδικής διάταξης στο βασικό περί Αλιείας Νόμο, να τροποποιήσει τους περί Αλιείας Κανονισμούς και συγκεκριμένα τον Κανονισμό 21(5) και εισηγήθηκε όπως η σκοπούμενη απαγόρευση της μεθόδου “γρι γρι” γίνει στο βασικό περί Αλιείας Νόμο.

Στη βάση των πιο πάνω παρατηρήσεων της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ετοιμάστηκε αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου, το οποίο και κοινοποιήθηκε στην πιο πάνω εκπρόσωπο.

Κατά τη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι το αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου θα μπορούσε και πάλι να κριθεί αντισυνταγματικό στη βάση του ότι περιορίζει τη διακριτική εξουσία του αρμόδιου Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5Α του περί Αλιείας Νόμου, να απαγορεύει με διάταγμά του την αλιεία με οποιοδήποτε τρόπο ή/και τη διέλευση σκαφών σε οποιαδήποτε θαλάσσια περιοχή της Δημοκρατίας για λόγους ασφάλειας της Δημοκρατίας ή δημόσιας ασφάλειας ή για λόγους δημόσιου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων προστασίας των αλιευτικών πόρων και των υδρόβιων οργανισμών που καθορίζονται στο διάταγμα αυτό.

Επίσης, η ίδια εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 1/2012, η οποία έκρινε αντισυνταγματική τροποποίηση του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμου, που έγινε με πρόταση νόμου και με την οποία αφαιρούνταν αποφασιστική αρμοδιότητα και συνταγματικά κατοχυρωμένη πολιτική εξουσία από τον αρμόδιο υπουργό και μεταφερόταν σε τεχνική επιτροπή και η οποία παραβίαζε την αρχή της διάκρισης μεταξύ πολιτικής εξουσίας και διοικητικής λειτουργίας.

Ο πρόεδρος και μέλη της επιτροπής διατύπωσαν τις επιφυλάξεις τους για το κατά πόσο θα μπορούσε να παραλληλιστεί η υπό εξέταση πρόταση νόμου με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 1/2012.

Όπως είναι γνωστό, με πρόσφατη απόφασή του, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2013, ο διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών εξέδωσε μία άδεια αλιείας με τη μέθοδο “γρι γρι”.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

18 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων