Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Μαΐου και στις 7 Ιουνίου 2013. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Κορέας αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 10 Μαΐου 2012 από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας της Κορέας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εν λόγω συμφωνία, αφού επιβεβαιώνει την προσήλωση των συμβαλλόμενων μερών στις δημοκρατικές αρχές, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις θεμελιώδεις ελευθερίες, στο κράτος δικαίου και στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, προνοεί συνεργασία στα πιο κάτω θέματα:

1. Στον οικονομικό και εμπορικό τομέα και στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών,

2. στην ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας σε τομείς όπως η καταπολέμηση της διασποράς όπλων μαζικής καταστροφής, η τρομοκρατία κ.λπ.,

3. στην οικονομική ανάπτυξη, περιλαμβανομένων των τομέων του εμπορίου, των επενδύσεων, της φορολογίας, των τελωνείων, του ανταγωνισμού, της επιστήμης και της τεχνολογίας, της ενέργειας και των μεταφορών,

4. στην αειφόρο ανάπτυξη, περιλαμβανομένης της υγείας, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, της αλλαγής του κλίματος, της γεωργίας, της ναυτιλίας και της αλιείας,

5. στην παιδεία και στον πολιτισμό,

6. στη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια, περιλαμβανομένης της νομικής συνεργασίας και της συνεργασίας στους τομείς της μετανάστευσης, της καταπολέμησης παράνομων ναρκωτικών, του ξεπλύματος χρημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και

7. στον τουρισμό και στη δημόσια διοίκηση.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συμφωνία βρίσκεται σε διαδικασία κύρωσης από τα κράτη μέλη και εκκρεμεί η κύρωσή της από πέντε μόνο κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η συμφωνία είναι από τις πλέον σημαντικές συμφωνίες τέτοιου είδους που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτου κράτους και είναι μοναδική μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτους της Ασίας. Η συμφωνία αυτή, κατά τους ίδιους εκπροσώπους, ανανεώνει τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε το 2001 και αφορά κυρίως πολιτικά θέματα συνεργασίας, δημιουργώντας θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων και δίνοντας έτσι ώθηση στην εμπορική και οικονομική συνεργασία μεταξύ των μερών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εισηγείται ομόφωνα την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2013».

 

 

18 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων