Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για συνεργασία στον Πολιτιστικό Τομέα (Κυρωτικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Μαΐου και στις 7 Ιουνίου 2013. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για συνεργασία στον Πολιτιστικό Τομέα, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 12 Ιανουαρίου 2012, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 65.541, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2011.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενημέρωσε την επιτροπή ότι η συμφωνία θέτει το γενικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, περιλαμβανομένων των δυνατοτήτων για πολιτιστικές ανταλλαγές, με συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις, εκθέσεις, διασκέψεις και συνέδρια, καθώς και τη δημιουργία κοινής επιτροπής η οποία θα έχει συντονιστικό ρόλο και θα συνεδριάζει εκ περιτροπής στις δύο χώρες. Η ίδια εκπρόσωπος σημείωσε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας εξαρτάται από τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί πρακτικά.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εισηγείται ομόφωνα την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας αυτής.

 

 

18 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων