Αρχείο

    

Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες: 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου

και Βιομηχανίας

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Ζαχαρίας Ζαχαρίου
Μάριος Μαυρίδης Ανδρέας Μιχαηλίδης
Σταύρος Ευαγόρου Γιαννάκης Γαβριήλ
Πάμπος Παπαγεωργίου Κώστας Κώστα
Γιώργος Περδίκης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας επανεξέτασαν το πιο πάνω νομοσχέδιο σε κοινή συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2013.

Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Ρυθμιστικής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου (δήμος Στροβόλου), της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ).

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2013, ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €25.474.338 και συνολικά έσοδα ύψους €20.476.020.

Όπως είναι γνωστό, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υπέβαλαν κοινή έκθεση στην ολομέλεια του σώματος, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2013, η οποία όμως, σε συνεδρία της, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, αποδέχθηκε αίτημα για αναβολή της συζήτησης και παραπομπή του νομοσχεδίου στις πιο πάνω επιτροπές για σκοπούς περαιτέρω εξέτασής του.

Η ανάγκη επανεξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου προέκυψε ύστερα από σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον ΠΑΣΥΞΕ και από το δήμαρχο Στροβόλου, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι στον υπό έγκριση προϋπολογισμό δεν περιλήφθηκαν οι ανάλογες ρυθμίσεις για την επιχορήγηση/επιδότηση σχεδίων για τις τοπικές αρχές.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του όλου θέματος τις επιτροπές απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω ζητήματα:

1. Η ένταξη στον υπό εξέταση προϋπολογισμό νέων κατηγοριών για την εποχορήγηση/επιδότηση έργων και εγκαταστάσεων των τοπικών αρχών ή εναλλακτικά η ρητή αναφορά στις υφιστάμενες κατηγορίες επιδοτήσεων, όπως αυτές περιλαμβάνονται στον υπό εξέταση προϋπολογισμό, των τοπικών αρχών, εισήγηση η οποία τέθηκε από την εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

2. Η συνέχιση της χορηγίας μέσω του ίδιου προϋπολογισμού σχεδίων για την ανακύκλωση του νερού των πισινών και την άντληση νερού από πηγάδια με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, εισήγηση η οποία τέθηκε από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΥΞΕ.

Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου δήλωσε ότι οι θέσεις της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ταυτίζονται με αυτές της Ένωσης Δήμων Κύπρου και είναι αυτές που περιλαμβάνονται στο κατατεθέν από την Ένωση Δήμων Κύπρου υπόμνημα.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι εκπρόσωποι τόσο του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού όσο και της ΡΑΕΚ τόνισαν ότι στο παρόν στάδιο, παρά την ανάγκη εξέτασης των υποβληθέντων αιτημάτων σύμφωνα με τις πιο πάνω εισηγήσεις, επείγει η έγκριση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των χορηγιών, ώστε να δοθεί ώθηση στον τομέα της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, δήλωσαν ότι θα μελετήσουν τις προτεινόμενες εισηγήσεις και θα καταθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς με σχετική επιστολή, η οποία θα κοινοποιηθεί και στις δύο επιτροπές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, τάσσονται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2013 όπως αυτός κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

19 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων