Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και για τους κανονισμούς «Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γεώργιος Προκοπίου
Ευθύμιος Δίπλαρος Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Λουκαΐδης Νίκος Κουτσού
Γιώργος Γεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μάριος Μαυρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Μαΐου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 28 του περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμου, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω άρθρου να έχουν αναδρομική ισχύ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 28 του πιο πάνω νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών για το ΙΚΥΚ, έτσι ώστε να ρυθμιστεί η δυνατότητα μετεγγραφής υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στην ίδια χώρα ή σε άλλη του εξωτερικού ή στην Κύπρο.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών τόνισε στην επιτροπή ότι δε θα υπάρξει οποιοδήποτε κόστος από την εφαρμογή των προτεινόμενων αυτών τροποποιήσεων.

Ο πρόεδρος του ΙΚΥΚ, αφού δήλωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν προπτυχιακές σπουδές, επισήμανε ότι από την ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013 τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι ομοιόμορφα και ισότιμα για όλους τους υποψηφίους και συγκεκριμένα αφορούν την κοινωνικοοικονομική κατάστασή τους και την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο ίδιος, φέτος το 60% περίπου των υποτρόφων αφορά Κύπριους φοιτητές που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο. Στα πλαίσια της μελέτης του πιο πάνω νομοσχεδίου και των πιο πάνω κανονισμών, η επιτροπή ζήτησε από τον πρόεδρο του ΙΚΥΚ όπως της αποστείλει στοιχεία που αφορούν τις παραχωρούμενες υποτροφίες, καθώς και το κόστος αυτών. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία στάλθηκαν ήδη στην επιτροπή και διανεμήθηκαν στα μέλη της.

Περαιτέρω, στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων νομοθετημάτων κρίθηκε σκόπιμο, με τη σύμφωνη γνώμη τόσο της Νομικής Υπηρεσίας όσο και των αρμόδιων υπουργείων, να επέλθει νομοτεχνική βελτίωση σε ορισμένα σημεία του κειμένου αυτών, ώστε να αποδίδεται καλύτερα ο σκοπός που επιδιώκουν.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νομοθετημάτων και εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος ΕΔΕΚ, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές του θέσεις, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί στην ολομέλεια της Βουλής, στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για το εν λόγω νομοσχέδιο και τους εν λόγω κανονισμούς.

 

 

3 Ιουνίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων