Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Κουτσού
Άγγελος Βότσης Γιώργος Περδίκης
Αβέρωφ Νεοφύτου Μη μέλη της επιτροπής:
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Άριστος Δαμιανού
Πάμπος Παπαγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Μαΐου 2013.

Στο στάδιο της εξέτασης της υπό αναφορά πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και των εταιρειών εισαγωγής, πώλησης και διανομής καπνικών προϊόντων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να παραταθεί η χρονική περίοδος μετά το τέλος της οποίας θα καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή της ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης σε τσιγάρα από έξι μήνες σε εννέα μήνες (από την ψήφιση του σχετικού νόμου).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό αναφορά πρόταση νόμου, επειδή η οικονομική κρίση έχει μειώσει αισθητά τις πωλήσεις τσιγάρων, υπάρχει αρκετό απόθεμα που δεν έχει αναγραμμένη την ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής του νόμου για αναγραφή της ανώτερης λιανικής τιμής πώλησης από την 5η Ιουνίου 2013 στην 1η Σεπτεμβρίου 2013, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος να πωληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα, τα οποία δεν έχουν αναγραμμένη την ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης.

Στο στάδιο της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου ο εισηγητής της δήλωσε ότι στις δύσκολες συνθήκες που διανύει η κυπριακή οικονομία πρέπει απαραίτητα να στηριχθεί ο ιδιωτικός τομέας και να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν, χωρίς παράλληλα να δημιουργούνται οποιεσδήποτε στρεβλώσεις. Συναφώς, η υπό αναφορά πρόταση νόμου κατατέθηκε με σκοπό να δοθεί μια μικρή χρονική παράταση στην εφαρμογή της σχετικής διάταξης για υποχρεωτική αναγραφή της ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης σε τσιγάρα, ώστε να μπορέσουν να διατεθούν στην αγορά τα υφιστάμενα αποθέματα.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι η αναγραφή της ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης στα τσιγάρα γίνεται για σκοπούς πάταξης της φοροδιαφυγής, προστασίας του καταναλωτή και καταπολέμησης της αισχροκέρδειας.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν επίσης ότι, παρότι θεωρούν τους έξι μήνες που παρέχονται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο, ώστε να προετοιμαστούν οι εταιρείες και να γίνουν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές, κρίνουν ως λογικό το αίτημα να παρασχεθεί μία μικρή χρονική παράταση και εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους αναφορικά με την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο. Περαιτέρω, δήλωσαν ότι η σχετική παράταση δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα οικονομικά του κράτους.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης εξέφρασε την αντίθεση του συνδέσμου στην πολιτική αναγραφής της ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης στα τσιγάρα, δηλώνοντας ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να καταντήσουν έρμαιο της τιμολογιακής πολιτικής των μεγάλων εταιρειών.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας “BAT (Cyprus) Ltd” δήλωσε ότι ως η μεγαλύτερη εταιρεία εισαγωγής καπνικών προϊόντων στην Κύπρο έχει και τα μεγαλύτερα αδιάθετα αποθέματα, τα οποία δεν εξαντλήθηκαν μετά το πάγωμα της αγοράς και τη δραματική μείωση της κατανάλωσης, που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση. Συναφώς, τάχθηκε υπέρ μίας μικρής χρονικής παράτασης στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να δοθεί χρόνος για εξάντληση των αποθεμάτων.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας “Cosmos Trading Ltd” δήλωσε ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και εισηγήθηκε όπως η χρονική παράταση που θα δοθεί μην υπερβαίνει τον ενάμιση μήνα, ώστε να μην αποβεί εις βάρος των εταιρειών οι οποίες, ανταποκρινόμενες στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, προέβηκαν στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Σημειώνεται ότι με την εισήγηση για χρονική παράταση ενάμιση μηνός σε σχέση με την υποχρέωση συμμόρφωσης προς την ισχύουσα διάταξη για αναγραφή της ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης επί των τσιγάρων συμφώνησε και ο εκπρόσωπος της εταιρείας CASSANDRA TRADING (CTC).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που κατατέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα κατέληξε σε εισήγηση για χρονική παράταση στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας μέχρι την 1η Αυγούστου 2013, ενώ όλες οι πλευρές της επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Συναφώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει στην ολομέλεια του σώματος κατάλληλα από νομοτεχνικής άποψης διαμορφωμένο κείμενο πρότασης νόμου για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ο τίτλος της θα διαμορφωθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013».

 

 

28 Μαΐου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων