Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Κυριάκος Χατζηγιάννης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 23η Μαΐου 2013. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ο εκτελεστικός πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου [Νόμος αρ. 7(Ι) του 1998 όπως τροποποιήθηκε έκτοτε], ώστε να καταστεί δυνατή η ρύθμιση της χορήγησης και ανανέωσης προσωρινών αδειών στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες λήγουν στις 30 Ιουνίου 2013.

Συγκεκριμένα, με τον προτεινόμενο νόμο γίνεται εισήγηση να ανανεώνονται οι υφιστάμενες προσωρινές άδειες και να χορηγούνται νέες προσωρινές άδειες, που θα ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014. Ειδικότερα, με το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζεται η χορήγηση προσωρινών αδειών μέχρι την ψήφιση σε νόμο νέου νομοσχέδιου, το οποίο θα ρυθμίζει πλέον τη χορήγηση τέτοιων μόνιμων αδειών.

Η ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου κρίνεται επιβεβλημένη, αφού, σε διαφορετική περίπτωση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δε θα είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο στους παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών μετά την 30ή Ιουνίου 2013.

Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο τροποποιείται το άρθρο 1 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012 [Ν. 88(Ι)/2012], ώστε ο νόμος να αναφέρεται ορθώς ως «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» και ο αντίστοιχος συνοπτικός τίτλος ως «Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμοι του 1998 μέχρι 2012».

Υπενθυμίζεται ότι η ισχύς των προσωρινών αδειών για παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέχρι την 30ή Ιουνίου 2013 προέκυψε μετά από νομοθετική ρύθμιση και ειδικότερα με την ψήφιση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012 [Ν. 88(Ι)/2012] και πως με τον προτεινόμενο νόμο γίνεται εισήγηση για παράταση της ισχύος αυτών για έναν επιπλέον χρόνο. Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι κατά την εξέταση του πιο πάνω ψηφισθέντος νόμου είχε αναφερθεί ενώπιον της επιτροπής ότι το νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει πλέον τη χορήγηση τέτοιων μόνιμων αδειών βρισκόταν ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνική επεξεργασία και αναμενόταν να κατατεθεί ενώπιον της Βουλής πριν από το τέλος του 2012, πράγμα που δεν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, με σχετική απαντητική επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013, ενημέρωσε σχετικά ότι το νομοσχέδιο, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και πρόνοιες για εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο, βρίσκεται στο τελικό στάδιο νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία. Ο νομοτεχνικός έλεγχος αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέχρι τη 17η Μαΐου 2013. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών κατάθεσε το υπό αναφορά νομοσχέδιο στη Βουλή, ώστε να παραταθεί για ακόμα ένα χρόνο η ισχύς των προσωρινών αδειών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

Η επιτροπή ζήτησε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών να αποστείλει στην επιτροπή επιστολή με δέσμευση για την έγκαιρη κατάθεση του νέου νομοσχεδίου και για τήρηση των δεσμεύσεων όσον αφορά την εναρμόνιση του τομέα αυτού.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, η εκπρόσωπος Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επιβεβαίωσε ότι το νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει πλέον τη χορήγηση τέτοιων μόνιμων αδειών βρίσκεται στο τελικό στάδιο νομοτεχνικού ελέγχου και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα προωθηθεί άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε με την ψήφισή του να εφαρμοστεί το κοινοτικό κεκτημένο μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχει δεσμευτεί η Κυπριακή Δημοκρατία.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τον προβληματισμό τους κατά πόσο τα τέλη που επιβάλλονται από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για τη χορήγηση προσωρινών αδειών στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων είναι υψηλά και τόνισαν την ανάγκη παραχώρησης διευκολύνσεων στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτοί λόγω της οικονομικής κρίσης.

Τοποθετούμενος σχετικά, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Αρχής, αφού διευκρίνισε ότι η παραχώρηση τέτοιων αδειών γίνεται, εφόσον καταβληθούν τα εν λόγω τέλη, επεσήμανε ότι αυτά ανέρχονται στα €51.400 ετησίως για κάθε τηλεοπτικό σταθμό παγκύπριας εμβέλειας και δεν έχουν αναθεωρηθεί από τη θέσπιση του νόμου το 1998 μέχρι και σήμερα. Πρόσθεσε δε ότι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου είναι ανεξάρτητη Αρχή η οποία αυτοσυντηρείται οικονομικά χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, εξέφρασε την ανησυχία του ότι πιθανή μείωση των εν λόγω τελών ενδεχομένως να δυσχεράνει το έργο που έχει να επιτελέσει η Αρχή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου.

 

28 Μαΐου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων