Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Μαΐου 2013. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση του πρωτοκόλλου σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το οποίο υπογράφηκε στις 16 Μαΐου 2012, στα πλαίσια της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων από πληρεξουσίους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας από την Ιρλανδία, τα αιτήματα (μελήματα) που διατύπωσε η ιρλανδική κυβέρνηση αναφορικά με τη φορολογική πολιτική, το δικαίωμα στη ζωή, την παιδεία και την οικογένεια και την παραδοσιακή πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας της χώρας έγιναν αποδεκτά από τα υπόλοιπα κράτη μέλη κατά τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια που έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο του 2008 και τον Ιούνιο του 2009. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης-19ης Ιουνίου 2009 κατέληξε σε απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού, με την οποία οι αρχηγοί των κρατών μελών δήλωσαν ότι δεσμεύονται για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της, καθώς και για τη διαδικασία προετοιμασίας, το περιεχόμενο, τη φύση και την υιοθέτηση του μελλοντικού τότε πρωτοκόλλου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Κυπριακή Δημοκρατία, κατά τη Διάσκεψη των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 14 Μαΐου 2012, ψήφισε υπέρ της προσθήκης του εν λόγω πρωτοκόλλου.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι το πρωτόκολλο έχει ήδη επικυρωθεί από την Ιρλανδία, Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, Σλοβενία και Σλοβακία και αναμένεται σύντομα η επικύρωσή του και από τα υπόλοιπα κράτη μέλη εντός της προθεσμίας που έχει καθοριστεί στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου, δηλαδή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2013.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση του σχετικού πρωτοκόλλου.

 

28 Μαΐου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων