Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Νικόλας Παπαδόπουλος
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου

Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο έχει ήδη κυκλοφορήσει έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών την 21η Μαΐου 2013. Ωστόσο, ύστερα από αναβολή της συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος, στις 23 Μαΐου 2013, η επιτροπή επανεξέτασε το εν λόγω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Σημειώνεται ότι η επιτροπή ενημερώθηκε εκ των προτέρων ότι το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δε θα καθίστατο δυνατό να εκπροσωπηθεί στη συνεδρία της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησε κυρίως η χρονική διάρκεια της προτεινόμενης επέκτασης του μεταβατικού διαστήματος για καταχώριση αγωγών και ειδικότερα κατά πόσο η επέκταση της εν λόγω μεταβατικής περιόδου πρέπει να είναι μικρότερης διάρκειας και συγκεκριμένα έξι μηνών.

Η επιτροπή, κρίνοντας ότι πρέπει να εξασφαλιστεί βεβαιότητα δικαίου και ασφάλεια των συναλλαγών, κατέληξε ότι η επέκταση του μεταβατικού διαστήματος πρέπει να περιοριστεί στους έξι μήνες, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να δώσει οποιαδήποτε άλλη παράταση της μεταβατικής περιόδου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται την τροποποίηση του νομοσχεδίου, περιλαμβάνοντας σ’ αυτό πρόνοια για επέκταση του μεταβατικού διαστήματος διάρκειας έξι μηνών, ώστε καμιά αγωγή να μην εγείρεται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013, αν η βάση της συμπληρώθηκε οποτεδήποτε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου του 2012, δηλαδή πριν από την 1η Ιουλίου 2012.

 

 

 

 

29 Μαΐου 2013

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων