Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Χρίστος Μέσης
Αριστοτέλης Μισός Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Απριλίου και στις 16 Μαΐου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 27 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση έκδοσης κανονισμών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση κανονισμών για την κρίση καταλληλότητας των μελών του στρατού για εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων. Περαιτέρω, σκοπείται η αναδιατύπωση της υφιστάμενης διάταξης του υπό αναφορά άρθρου που αφορά τις προαγωγές, έτσι ώστε να διασαφηνιστεί ότι με τη διάταξη αυτή εξουσιοδοτείται η έκδοση κανονισμών τόσο για τις προαγωγές των μελών του στρατού όσο και για την κρίση τους για προαγωγή.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί του νομοσχεδίου, η επιτροπή, στη βάση των διευκρινίσεων που της δόθηκαν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας, διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου από νομοτεχνικής άποψης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Δημοκρατικού Κόμματος εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του