Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ρούλα Μαυρονικόλα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Μάριος Μαυρίδης
Αδάμος Αδάμου Νίκος Νουρής
Γεώργιος Προκοπίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 23 Απριλίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, της ΠΑΣΥΔΥ, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΠΟΕΔ, του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου, του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού, του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού, του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού, της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας, της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών, παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. Σημειώνεται ότι η συζήτηση στην επιτροπή γύρω από τις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών άρχισε πριν από την τυπική κατάθεσή τους στη Βουλή.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμων του 1978 και 2000, είναι η τροποποίηση των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικών Κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν τη λειτουργία των κρατικών νοσηλευτηρίων και καθορίζουν τα τέλη που καταβάλλονται για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα εν λόγω νοσηλευτήρια, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις τους, καθώς και να τεθούν σε εφαρμογή τα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί στον τομέα της υγείας με την τρόικα στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης για τη σύναψη δανειακής σύμβασης.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στους πιο πάνω αναφερόμενους βασικούς κανονισμούς:

1. Κατάργηση των διατάξεών τους που προβλέπουν την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε μόνιμους κατοίκους Κύπρου που πληρούν ορισμένα εισοδηματικά κριτήρια και καταβάλλουν μειωμένα τέλη οι οποίοι, με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς, καλούνται δικαιούχοι Β και κατέχουν ταυτότητα νοσηλείας Β.

2. Τροποποίηση των διατάξεών τους που ρυθμίζουν την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους, έτσι ώστε τα εν λόγω πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών τους να δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανεξάρτητα από τα εισοδήματά τους, αλλά να υποχρεούνται να καταβάλλουν συνεισφορά ύψους 1,5% επί του μισθού ή της επαγγελματικής σύνταξής τους.

3. Τροποποίηση της ερμηνείας του όρου εισόδημα, ώστε να μην περιλαμβάνεται σε αυτήν το ποσό που καταβάλλεται από διαζευγμένο γονέα για τη διατροφή τέκνου στη βάση δικαστικού διατάγματος.

4. Επέκταση της ερμηνείας του όρου εξαρτώμενος”, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτήν τέκνα μέχρι είκοσι ενός ετών ή και πέραν των είκοσι ενός ετών, εφόσον είναι συντηρούμενα από τους γονείς τους.

5. Διαμόρφωση των εισοδηματικών κριτηρίων που προβλέπονται σε αυτούς για σκοπούς χορήγησης ταυτότητας νοσηλείας σε δικαιούχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ώστε τα σχετικά ποσά να μετατραπούν σε ευρώ και να στρογγυλοποιηθούν.

6. Τροποποίηση των διατάξεών τους που ρυθμίζουν την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα, ανεξάρτητα από το ύψος των εισοδημάτων τους, ώστε τα μέλη των οικογενειών με τρία ή περισσότερα τέκνα, που, με βάση τα προτεινόμενα εισοδηματικά κριτήρια για την απόκτηση ταυτότητας νοσηλείας, θεωρούνται μη δικαιούχοι, να δύνανται να καθίστανται δικαιούχοι ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καταβάλλοντας ποσό ύψους 1,5% επί των εισοδημάτων της οικογένειάς τους.

7. Αύξηση των τελών χρήσης ασθενοφόρου οχήματος ιατρικού ιδρύματος από μη δικαιούχους ασθενείς.

8. Εισαγωγή νέου τέλους, ύψους €10, για περιστατικά που παρουσιάζονται στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, με εξαίρεση τα περιστατικά που αφορούν συγκεκριμένες ομάδες δικαιούχων.

9. Αναθεώρηση των τελών που καταβάλλονται για επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία και επιβολή ανάλογων τελών και σε δικαιούχους που μέχρι σήμερα δεν υπέκειντο σε οποιοδήποτε τέλος για ανάλογες υπηρεσίες.

10. Εισαγωγή νέων τελών για κλινικές ή εργαστηριακές εξετάσεις, ύψους 0,50 για κάθε εξέταση, με μέγιστη δυνατή χρέωση για κάθε σχετικό έντυπο παραπομπής τα €10.

11. Εισαγωγή νέων τελών για τη χορήγηση φαρμάκων σε εξωτερικούς ασθενείς, ύψους 0,50 για κάθε συνταγογραφούμενο φάρμακο, με μέγιστη δυνατή χρέωση για κάθε σχετική συνταγή τα €10.

12. Εισαγωγή σε αυτούς πρόνοιας σύμφωνα με την οποία δε θα καταβάλλονται οποιαδήποτε τέλη για υπηρεσίες ή θεραπείες που παρέχονται σε πτωματικούς δότες.

13. Αύξηση των τελών που καταβάλλονται από μη δικαιούχους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των κρατικών νοσηλευτηρίων, καθώς και από τους ασφαλιστικούς φορείς Ευρωπαίων πολιτών που εξυπηρετούνται στα νοσηλευτήρια αυτά με τη χρήση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας κατά 30%, καθώς και καθορισμός τελών για νέες υπηρεσίες που παρέχονται στα εν λόγω νοσηλευτήρια.

14. Αναθεώρηση των κατηγοριών ασθενών που δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, καθώς και εισαγωγή εισοδηματικού κριτηρίου για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών, όπως είναι μεταξύ άλλων οι καρκινοπαθείς και οι διαβητικοί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η άμεση προώθηση των υπό αναφορά κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση κρίνεται αναγκαία, λόγω του ότι οι προτεινόμενες με αυτούς ρυθμίσεις, που αφορούν αφενός την κατάργηση του δικαιώματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προσώπων που καταβάλλουν μειωμένα τέλη και αφετέρου την εισαγωγή της υποχρέωσης κρατικών αξιωματούχων και δημόσιων υπαλλήλων να καταβάλλουν συνεισφορά ύψους 1,5% επί του μισθού ή της επαγγελματικής σύνταξής τους για σκοπούς διατήρησης του δικαιώματος αυτών και των οικογενειών τους σε παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα κρατικά νοσηλευτήρια, εμπίπτουν στα πλαίσια των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στον τομέα της υγείας με την τρόικα.

Όπως επίσης επισημαίνεται, με την προτεινόμενη κατάργηση του δικαιώματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προσώπων που καταβάλλουν μειωμένα τέλη επηρεάζονται 17 000 άτομα περίπου, που σήμερα είναι δικαιούχοι Β. Με την υπό αναφορά ρύθμιση, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σκοπείται επίσης η συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο αναφορικά με τα δικαιώματα των διακινούμενων Ευρωπαίων πολιτών στις παροχές σε είδος που καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά την προσωρινή τους παραμονή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε σχέση με την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας. Τέλος, η πιο πάνω αναφερόμενη αναθεώρηση ορισμένων τελών κατά 30% αποτελεί ρύθμιση η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της απόφασης της εκτελεστικής εξουσίας όπως οι σχετικές χρεώσεις ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα κρατικά νοσηλευτήρια υπό το φως της επικείμενης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υγείας είχε υποβάλει ενώπιον της Βουλής παρόμοιους κανονισμούς πριν από επτά μήνες περίπου, οι οποίοι, παρ’ όλο που έτυχαν εκτενούς μελέτης από την επιτροπή, δεν προωθήθηκαν για έγκριση από την ολομέλεια του σώματος, έπειτα από σχετικό αίτημα του υπουργείου να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος για επανεξέτασή τους από την εκτελεστική εξουσία υπό το φως της έναρξης σχετικών διαπραγματεύσεων με την τρόικα για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με όρους που δυνατόν να επηρέαζαν το περιεχόμενο των εν λόγω κανονισμών. Συναφώς, σε μεταγενέστερο στάδιο οι κανονισμοί αυτοί αποσύρθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών από την επιτροπή, ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και οι απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της έγκρισης των κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση έγκρισης των κανονισμών θα τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικοί (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013».

 

23 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων