Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 2012 (Tροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Mη μέλη της επιτροπής:
Άγγελος Βότσης Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αβέρωφ Νεοφύτου Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Βαρνάβα
Πρόδρομος Προδρόμου Ρούλα Μαυρονικόλα
Σταύρος Ευαγόρου Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Νικολαΐδης Ζαχαρίας Κουλίας
Γιώργος Περδίκης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2013, ώστε να αναθεωρηθεί ο θεσμός της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπεται όπως οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων, καθώς και οι συντάξεις της κρατικής υπηρεσίας να αναπροσαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου με βάση το δείκτη της ΑΤΑ ως ακολούθως:

1. Καταβολή του 50% του ποσοστού της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της ΑΤΑ κατά το έτος που προηγείται του έτους αναφοράς, σε σχέση με το προηγούμενο έτος του έτους αναφοράς.

2. Η πιο πάνω αναπροσαρμογή αναστέλλεται, σε περίπτωση που κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς ο ρυθμός κοινωνικής ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους διορθωμένος ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις είναι αρνητικός.

Στο στάδιο της συζήτησης οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο γίνεται ενσωμάτωση του τρόπου καταβολής της ΑΤΑ από το 2016 και έπειτα, όταν αυτή πάψει να είναι παγοποιημένη. Σημείωσαν επίσης ότι, μετά από απαίτηση της τρόικα, κρίνεται αναγκαίο όπως η συγκεκριμένη πρόνοια περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2013.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 


29 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων