Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Πρόδρομος Προδρόμου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Ανδρέας Μιχαηλίδης
Γιάννος Λαμάρης Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματoποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2013. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, καθώς και ο γενικός διευθυντής και άλλοι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, ώστε ο συντελεστής μείωσης των μηνιαίων απολαβών και των συντάξεων όλων των αξιωματούχων, των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφοριών να αναθεωρηθεί προς τα πάνω, με σκοπό την περαιτέρω μείωση των δημόσιων δαπανών.

Όπως είναι γνωστό, με την υφιστάμενη νομοθεσία, η ισχύς της οποίας άρχισε την 1η Δεκεμβρίου 2012, εφαρμόστηκε κλιμακωτή μείωση επί των ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών και των συντάξεων των αξιωματούχων, των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως ακολούθως:

1. Για ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές και συντάξεις ύψους μέχρι €1.000 καμία μείωση.

2. Για κάθε ευρώ ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών και συντάξεων από €1.001 μέχρι €1.500 μείωση κατά 6,5%.

3. Για κάθε ευρώ ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών και συντάξεων από €1.501 μέχρι €2.000 μείωση κατά 8,5%.

4. Για κάθε ευρώ ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών και συντάξεων από €2.001 μέχρι €3.000 μείωση κατά 9,5%.

5. Για κάθε ευρώ ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών και συντάξεων από €3.001 μέχρι €4.000 μείωση κατά 11,5%.

6. Για κάθε ευρώ ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών και συντάξεων από €4.001 και άνω μείωση κατά 12,5%.

Περαιτέρω, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπεται επιπλέον μείωση κατά 3% στις ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές και συντάξεις, ανεξαρτήτως του ύψους τους από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, στο Μνημόνιο Συναντίληψης που συμφωνήθηκε πρόσφατα με την τρόικα προβλέπεται επιπρόσθετη μείωση των εν λόγω απολαβών και συντάξεων για σκοπούς περαιτέρω μείωσης των δημόσιων δαπανών.

Συναφώς, με τον προτεινόμενο νόμο, από την 1η Ιουνίου 2013 οι συντελεστές μείωσης των απολαβών και των συντάξεων αναθεωρούνται προς τα πάνω ως ακολούθως:

  Ύψος ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών και συντάξεων Μείωση
1. Μέχρι €1.000 0,8%
2. Για κάθε ευρώ από €1.000,01 μέχρι €1.500 7,3%
3. Για κάθε ευρώ από €1.500,01 μέχρι €2.000 9,3%
4. Για κάθε ευρώ από €2.000,01 μέχρι €3.000 10,5%
5. Για κάθε ευρώ από €3.000,01 μέχρι €4.000 13%
6. Για κάθε ευρώ από €4.000,01 και άνω 14,5%

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η ψήφισή του σε νόμο αποτελεί προϋπόθεση η οποία έχει τεθεί εκ μέρους της τρόικας για την υπογραφή της μνημονιακής σύμβασης και συναφώς την εκταμίευση της πρώτης δόσης του δανείου μέχρι τα μέσα Μαΐου 2013.

Ως εκ τούτου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ζήτησε όπως το εν λόγω νομοσχέδιο ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία στην αμέσως επόμενη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος.

Ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι η πρόσθετη αυτή μείωση των απολαβών και των συντάξεων, που προβλέπεται στον προτεινόμενο νόμο, κρίνεται αναγκαία, ώστε να διατηρηθεί αριθμός θέσεων έκτακτου και ωρομίσθιου προσωπικού, καθώς και εκπαιδευτικών στη δημόσια υπηρεσία.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου το μέλος της επιτροπής κ. Γιώργος Περδίκης επισήμανε ότι η προώθηση της προτεινόμενης ρύθμισης απαιτεί την ανάλογη διαμόρφωση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2013 και κάλεσε τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών όπως προβούν στη σχετική διαμόρφωση του νόμου για τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2013.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω θέση, δεσμεύτηκαν όπως καταθέσουν σχετικό νομοσχέδιο σύντομα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

  

16 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων