Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2013 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2013. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής διευθυντής/αρχισυντάκτης του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το έτος 2013 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €2.811.125 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι κυριότερες δαπάνες του ΚΥΠΕ αφορούν αποδοχές προσωπικού (€1.966.795), αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€270.500) και λοιπές διοικητικές δαπάνες (€553.230), οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δαπάνες για ενοίκια (€76.000), ανέγερση κτιρίου (€50.000), τεχνολογική αναβάθμιση (€45.000), συνδρομές (€110.000), συντήρηση εξοπλισμού (€37.000), καθώς και δαπάνες για ναύλα και άλλα έξοδα συνεδρίων και αποστολών για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό (€37.600).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα έσοδα του ΚΥΠΕ για το έτος 2013 προέρχονται κυρίως από τα ακόλουθα:

1. Συνδρομητές (εφημερίδες, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, πρακτορεία ειδήσεων, ξένες πρεσβείες, Βουλή των Αντιπροσώπων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, “European Neighbourhood Partnership Institute” κ.ά.) (€253.800).

2. Το κράτος:

α. συνδρομή της κυβέρνησης για πρόσβαση όλων των υπουργείων και όλων των κρατικών/πολιτειακών φορέων (€350.172) και

β. διάθεση στον εγχώριο τύπο της φωτογραφικής υπηρεσίας του ΚΥΠΕ χωρίς χρέωση (€94.681).

3. Το Υπουργείο Εξωτερικών για την αποστολή ειδήσεων στην αγγλική γλώσσα στις πρεσβείες, στα προξενεία και στα γραφεία τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας (€10.252).

4. Διαφημίσεις (€2.050).

5. Δημόσια ενίσχυση (€2.100.170).

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το 2013 έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν των ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΥΠΕ, καταθέτοντας και σχετικό σημείωμα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα πιο κάτω θέματα, δηλώνοντας τα ακόλουθα:

1. Παραμένει σε εκκρεμότητα η θέση του διευθυντή του ΚΥΠΕ, για την οποία η διαδικασία πλήρωσης αναστάλθηκε με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών στις 26 Οκτωβρίου 2013.

2. Παγοποιήθηκαν οι διαδικασίες σε σχέση με την ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου και, αντ’ αυτού, το ΚΥΠΕ μεταφέρθηκε σε νέο κτίριο, το οποίο ικανοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις λειτουργικές ανάγκες του και ταυτόχρονα έχει χαμηλότερο ενοίκιο κατά 35% περίπου.

3. Το ΚΥΠΕ προχώρησε σε αναβάθμιση της τεχνολογίας του παλαιού λογισμικού συστήματος και δημιούργησε νέα ιστοσελίδα.

4. Τερματίστηκαν υπηρεσίες με ανταποκριτές του εξωτερικού (Μόσχα και Κωνσταντινούπολη) οι οποίοι δεν ανταποκρίνονταν στα αυστηρότερα κριτήρια που τέθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο.

5. Το ΚΥΠΕ βρίσκεται σε διάλογο με τις συντεχνίες για την εφαρμογή νέου ωραρίου που να ανταποκρίνεται στην εικοσιτετράωρη και ολόχρονη ανάγκη λειτουργίας του.

6. Καταβάλλεται προσπάθεια για αύξηση των εσόδων του ΚΥΠΕ μέσω της προσέλκυσης νέων συνδρομητών, της αύξησης της διαφήμισης και της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Τέλος, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι το ΚΥΠΕ παραμένει προσηλωμένο στην αποστολή του, που είναι η έγκαιρη, έγκυρη και αμερόληπτη δημοσιογραφία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

23 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων