Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2012. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) για το έτος 2013 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €10.406.770, οι οποίες αφορούν δαπάνες προσωπικού (€7.985.590), λειτουργικές δαπάνες (€2.183.610) και κεφαλαιουχικές δαπάνες (€237.570), και συνολικά έσοδα ύψους €9.395.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία ύψους €9.200.000 και από τόκους ύψους €140.000.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η μείωση που παρατηρείται στις συνολικές δαπάνες του οργανισμού σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους οφείλεται στις μειώσεις σε όλα τα κεφάλαια του προϋπολογισμού, ως αποτέλεσμα της συμμόρφωσης του οργανισμού με τις σχετικές νομοθεσίες και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στη γενικότερη προσπάθεια μείωσης των δαπανών του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το 2013 θα καλυφθεί κυρίως από κρατική χορηγία, κονδύλια από ευρωπαϊκά ταμεία και από άλλες πηγές εσόδων και χρηματικά διαθέσιμα του οργανισμού.

Σημειώνεται ότι κατά το 2013 αναμένεται ότι ο ΟΑΠ θα κληθεί να καταβάλει τα ακόλουθα ποσά:

1. Ποσό ύψους 7,5 εκατομ. για τη στήριξη των κοινών οργανώσεων αγοράς, τo οποίo θα καλυφθεί κατά 92% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και κατά 8% από εθνικούς πόρους.

2. Ποσό ύψους €52 εκατομ. για την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια εφαρμογής του Σχεδίου Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης, του μεταβατικού καθεστώτος ενίσχυσης της μεταποίησης των εσπεριδοειδών και των άμεσων ενισχύσεων για την κτηνοτροφία. Σημειώνεται ότι για τις εκταρικές επιδοτήσεις αναμένεται ότι το ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ θα ανέλθει περίπου στο 95% και οι άμεσες πληρωμές για την κτηνοτροφία θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους.

3. Ποσό ύψους €45 εκατομ. για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης στα πλαίσια του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013”, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 50% από πόρους της ΕΕ.

Στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι κατά το 2013 η υποβολή αιτήσεων από το κοινό έγινε εξ ολοκλήρου σε ηλεκτρονική μορφή.

Περαιτέρω, ανέφεραν ότι δεν έχει παρατηρηθεί καμία καθυστέρηση στις πληρωμές και ο οργανισμός τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχει καταβάλει κανένα πρόστιμο λόγω μη συμμόρφωσης προς τις κοινοτικές διαδικασίες, γεγονός που δεν έχει σημειωθεί σε καμία άλλη χώρα της ΕΕ.

Σημειώνεται επίσης ότι στον οργανισμό απασχολούνται 235 υπάλληλοι εκ των όποιων οι 103 επί έκτακτης βάσεως.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

23 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων