Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2013 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Απριλίου 2013. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής και άλλοι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΛΚ για το έτος 2013 προβλέπει δαπάνες ύψους €81.156.067 και έσοδα ύψους 56.305.010, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των λιμανιών (€52.395.010) και από επενδύσεις και τόκους τραπεζών (€3.150.000).

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της ΑΛΚ για το 2013 παρουσιάζεται μειωμένος κατά 12.990.251 σε σχέση με αυτόν του 2012. Η μείωση των υπό έγκριση δαπανών, σύμφωνα με σχετικό σημείωμα το οποίο κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής, οφείλεται στην προσπάθεια συνέχισης της αυστηρής δημοσιονομικής περισυλλογής.

Συναφώς, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν προς τις ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προβλεπόμενες δαπάνες της Αρχής για το 2013 αφορούν τακτικές δαπάνες (38.021.037), κεφαλαιουχικές δαπάνες (42.635.030) και απρόβλεπτες δαπάνες (€500.000).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το γενικό αποθεματικό της ΑΛΚ για το 2013 υπολογίζεται να ανέλθει στα €288.314.000.

Περαιτέρω, στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται προβλεπόμενες δαπάνες για τα λιμάνια ως ακολούθως:

1. Λιμάνι Λεμεσού: Συνολικές δαπάνες ύψους €27.560.010, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν:

α. μελέτη και κατασκευαστικές εργασίες του νέου κτιρίου επιβατών, €10.000.000,

β. επέκταση κρηπιδωμάτων, €10.000.000,

γ. προκαταβολή για αγορά τριών γερανογεφυρών (Super Post Panamax), €2.000.000,

δ. αγορά νέου ρυμουλκού, €2.000.000.

2. Παλιό λιμάνι Λεμεσού: Δαπάνη ύψους €12.000.000 για την αναβάθμιση και ανακατασκευή των εγκαταστάσεων του λιμανιού και για την πληρωμή των μελετητών του έργου.

3. Λιμάνι Πάφου: Συνολικές δαπάνες ύψους €360.000, οι οποίες αφορούν αναβάθμιση και ανασύνθεση του χερσαίου χώρου του λιμανιού (€35.000) και διαμόρφωση του θαλάσσιου χώρου (€325.000).

4. Λιμάνι Βασιλικού: Συνολικές δαπάνες ύψους 350.000, οι οποίες αφορούν δευτερεύοντα έργα, όπως κατασκευή υπόγειων υπηρεσιών και δρόμων και τον εξοπλισμό του νέου ηλεκτρικού υποσταθμού.

5. Λιμάνι Λατσιού: Συνολικές δαπάνες ύψους €50.000, οι οποίες αφορούν ηλεκτροφωτισμό και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στα νέα κρηπιδώματα.

Σημειώνεται ότι για το λιμάνι Λάρνακας περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια ύψους €10, που αφορά επέκταση και αναβάθμιση του λιμανιού.

Κατά την εξέταση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, αναφερόμενος στο θέμα της συζητούμενης ιδιωτικοποίησης της Αρχής στα πλαίσια υλοποίησης του μνημονίου συναντίληψης που συμφωνήθηκε με την τρόικα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΛΚ δήλωσε την πρόθεση της Αρχής και των εργαζομένων της για εξεύρεση του ύψους του ποσού που απαιτείται από την τρόικα μέσω ιδίων πόρων. Ο εν λόγω αξιωματούχος ανέφερε ειδικότερα ότι η ΑΛΚ επεξεργάζεται πρόταση για κάλυψη του ποσού που μπορεί να αναλογεί στην Αρχή, σε περίπτωση που προωθηθούν οι ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών. Όπως ανέφερε, αν το ποσό που απαιτείται να εξευρεθεί από ιδιωτικοποιήσεις ανέρχεται συνολικά στο 1,4 δις και το αντίστοιχο ποσό που αναλογεί στην ΑΛΚ είναι της τάξης των €500 εκατομ., η Αρχή διαθέτει τους τρόπους για εξεύρεση του συγκεκριμένου ποσού, χωρίς αυτή να χρειαστεί να ιδιωτικοποιηθεί, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω της αξιοποίησης του ταμείου συντάξεων είτε ακόμα και μέσω δανεισμού.

Ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρθηκε περαιτέρω στο νευραλγικό ρόλο της ΑΛΚ στην εξέλιξη και λειτουργία της οικονομίας, καθώς και στο γεγονός ότι συντρέχουν και λόγοι εθνικής ασφάλειας και συναφώς επανέλαβε τη θέση ότι η Αρχή μπορεί να καλύψει το ποσό που απαιτεί η τρόικα, ώστε να παραμείνει ο οργανισμός στο κράτος και ταυτόχρονα να αποφευχθεί η δημιουργία ιδιωτικού μονοπωλίου στον τομέα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΛΚ για το 2013, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

23 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων