Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Πρόδρομος Προδρόμου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Ανδρέας Μιχαηλίδης
Γιάννος Λαμάρης Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2013. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης να αναθεωρούνται επί τακτικής βάσης, για να διασφαλίζεται η πραγματική οικονομική τους αξία.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο που δημοσιεύθηκε την 21η Δεκεμβρίου 2012, παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αναθεωρεί, κατά την κρίση του, τους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης με βάση τη διαμόρφωση του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπεται όπως η εν λόγω αναθεώρηση εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης και τροποποιητικού νομοσχεδίου από τον Υπουργό Οικονομικών, και υλοποιείται με την ψήφισή του σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η εν λόγω τροποποίηση έχει αποφασιστεί στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με την τρόικα για δημοσιονομική εξυγίανση.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η αναθεώρηση των συντελεστών ειδικών φόρων κατανάλωσης θα γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός εάν προκύψουν απρόβλεπτοι λόγοι που να δικαιολογούν την αναθεώρησή τους σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο αποτελεί προϋπόθεση η οποία έχει τεθεί εκ μέρους της τρόικας για την υπογραφή της μνημονιακής σύμβασης και συναφώς την εκταμίευση της πρώτης δόσης του δανείου μέχρι τα μέσα Μαΐου 2013.

Ως εκ τούτου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ζήτησε όπως το εν λόγω νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία στην αμέσως επόμενη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο, ο τίτλος του θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

 

16 Απριλίου 2013

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων