Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2013 Νόμος του 201

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Λευτέρης Χριστοφόρου Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Χατζηγιάννης Νίκος Κουτσού
Σοφοκλής Φυττής 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου και στις 3 Απριλίου 2013. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), καθώς και εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουρκοκρατούμενων Περιουσιών Κύπρου (ΣΙΤΟΠ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Πληγέντων Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών (ΠΑΣΥΠΕΕ), της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων, του Κινήματος Κυπρίων Κτηματιών Κατεχομένων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Περιουσιών Κατεχομένων (ΠΑΣΙΠΕΚΑ). Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το 2013 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα και δαπάνες του ίδιου ύψους, €98.000.040, σε σύγκριση με ποσό ύψους €93.200.040 για το 2012, καθώς και εγγυήσεις ύψους €16.000.000, σε σύγκριση με εγγυήσεις για ποσό ύψους €60.000.000 για το 2012.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:

  
1. Διαχειριστικά έξοδα  6.257.030
2. Παραχώρηση δανείων Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας (σπουδές, νέα ζευγάρια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επαγγελματική δραστηριοποίηση, σωματεία, οργανώσεις και ενώσεις προσφύγων)  

 

 

46.000.000

3. Επιχορήγηση επιτοκίου δανείων  19.593.000
4. Πληρωμές λόγω εγγυήσεων  10
5. Μεταφορά εισπράξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας από αποπληρωμές δανείων εσωτερικού  26.000.000
6. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό  150.000
Σύνολο  98.000.040

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, στις σχετικές δαπάνες περιλαμβάνεται πρόνοια για ποσό ύψους €46.000.000 για παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Από το ποσό αυτό ποσό ύψους €44.249.970 προϋπολογίζεται να παραχωρηθεί για σπουδαστικά δάνεια, ποσό ύψους €1.750.000 για δάνεια σχετικά με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ποσό ύψους €10 για δάνεια σε νέα ζευγάρια, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του φορέα να παραμείνει αυτό το ποσό λόγω της οικονομικής περισυλλογής της κυβέρνησης, ποσό ύψους €10 για δάνεια επαγγελματικής δραστηριοποίησης και ποσό ύψους €10 για δάνεια σε σωματεία και οργανώσεις.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΚΦΙΚΒ προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία, από άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, από αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κρατική χορηγία προς τον ΚΦΙΚΒ για το 2013, που περιλαμβάνεται στα έσοδα του φορέα, ανέρχεται στο ποσό των €26.000.000, σε σύγκριση με το ποσό ύψους €23.200.000 για το 2012, από το οποίο ποσό ύψους €6.257.030 αφορά διοικητικά έξοδα και το υπόλοιπο ποσό, ύψους €19.593.000, αφορά την επιχορήγηση επιτοκίου δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας με εγγύηση του ΚΦΙΚΒ. Στα έσοδα περιλαμβάνεται επίσης ποσό ύψους €46.000.10, ως άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για την παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας και πληρωμών λόγω εγγυήσεων. Επιπλέον, μέσω του εν λόγω σχεδίου προγραμματίζεται να δοθούν εγγυήσεις ύψους €16.000.000, σε σύγκριση με αντίστοιχες εγγυήσεις ύψους €60.000.000 για το 2012, για κάλυψη δικαιούχων δανείων για σκοπούς στέγασης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης.

Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:

  

1. Κρατική χορηγία  26.000.000
2. Άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας  46.000.010
3. Αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας  26.000.000
4. Άλλα έσοδα  30
Σύνολο  98.000.040

Στο στάδιο της περαιτέρω μελέτης του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξήραν το σημαντικό έργο που επιτελεί ο φορέας και παράλληλα τόνισαν ότι, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση που πλήττει και τη χώρα μας και ως εκ τούτου την ανάγκη για οικονομική περισυλλογή, ο προϋπολογισμός του φορέα δεν πρέπει να μειώνεται, αλλά να αυξάνεται κάθε χρόνο, δίνοντας με αυτό τον τρόπο σαφέστατα το μήνυμα για στήριξη και ενίσχυση του προσφυγικού κόσμου. Επ’ αυτού ο πρόεδρος του φορέα εξέφρασε την κατανόησή του για το γεγονός ότι λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τον παγκόσμιο γεωγραφικό χάρτη η Κύπρος δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση, καθώς και για το ότι για το λόγο αυτό βρεθήκαμε ενώπιον του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου ενωμένες να δούνε πιο ζεστά το θέμα της οικονομίας της χώρας μας, γιατί, όπως ο ίδιος πρόσθεσε, αρκετοί συνάνθρωποί μας που έχουν δάνεια δεν μπορούν να πληρώνουν τις δόσεις τους. Σε αυτούς εμπίπτουν και πρόσφυγες των οποίων τα δάνεια εγκρίθηκαν από το φορέα, έχοντας μάλιστα κρατικές εγγυήσεις.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ δήλωσε στην επιτροπή ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέχει ο φορέας, ο χρόνος αναμονής εξέτασης των αιτήσεων για παραχώρηση δανείων αναμένεται να αυξηθεί σε σχέση με το 2012.

Ειδικότερα, ο χρόνος αναμονής υπολογίζεται ως ακολούθως:

1. Για τα σπουδαστικά δάνεια δώδεκα μήνες, σε σύγκριση με δέκα μήνες το 2012.

2. Για τα επαγγελματικά δάνεια δεκαοκτώ μήνες, σε σύγκριση με είκοσι τέσσερις μήνες το 2012.

3. Για τα στεγαστικά δάνεια σαράντα τρεις μήνες.

4. Για τα δάνεια σε νέα ζευγάρια σαράντα δύο μήνες, σε σύγκριση με τριάντα μήνες το 2012 (δεδομένου ότι το εν λόγω κονδύλι θα ανασταλεί για το 2013).

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα δάνεια για σκοπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, υπάρχει άμεση ανταπόκριση και έγκριση των σχετικών αιτήσεων, όπως άλλωστε ίσχυε και το 2012.

Ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ δήλωσε περαιτέρω ότι η δέσμευση του φορέα για επανεξέταση των κριτηρίων παραχώρησης των δανείων, με σκοπό τη δικαιότερη και ορθότερη κατανομή, με προτεραιότητα σ’ αυτούς που έχουν μεγαλύτερη και πραγματική ανάγκη, γίνεται πράξη εδώ και ένα χρόνο και θα συνεχίσει να γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό, αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει άμεσα τους σχετικούς τροποποιητικούς κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, με τους οποίους εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια που καθορίζουν ποια θα είναι τα δικαιούχα πρόσωπα για κάθε σχέδιο δανείου.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε συναφώς ότι υιοθετεί όσα ανέφερε πιο πάνω ο πρόεδρος του φορέα, γι’ αυτό και ζήτησε όπως προωθηθεί το νομοσχέδιο προς ψήφιση από την ολομέλεια του σώματος.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής, σχολιάζοντας το χρόνο αναμονής για παραχώρηση των πιο πάνω δανείων, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση που παρατηρείται όσον αφορά την έγκριση αιτήσεων που αφορούν δάνεια για στεγαστικούς σκοπούς και ζήτησαν όπως συντμηθεί το χρονικό διάστημα εξέτασης των σχετικών αιτήσεων.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθώς και της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων δήλωσαν ότι δεν έχουν να προσθέσουν οτιδήποτε περαιτέρω.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΠ δήλωσε ότι ο φορέας πρόσφερε και προσφέρει πολλά στον προσφυγικό κόσμο, γι’ αυτό και ζήτησε όπως σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που επηρεάζει τώρα όλους μας, όλοι να σταθούμε δίπλα στο φορέα και να τον βοηθήσουμε, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να προσφέρει στον προσφυγικό κόσμο.

Οι εκπρόσωποι του ΣΙΤΟΠ και του ΠΑΣΙΠΕΕ δήλωσαν ότι οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν αρκετά οικονομικά προβλήματα και είναι θύματα της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν πως ο προτεινόμενος προϋπολογισμός, επειδή δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προσφύγων, δεν τους βρίσκει σύμφωνους.

Η εκπρόσωπος της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων δήλωσε ότι οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες εμπαίζονται από τους κυβερνώντες, διότι περίμεναν να εγκριθούν οι τροποποιητικοί κανονισμοί του ΚΦΙΚΒ, έτσι ώστε να τυγχάνουν των ίδιων δικαιωμάτων με τους υπόλοιπους πρόσφυγες, και για το σκοπό αυτό έκανε έκκληση για την προώθησή τους από την επιτροπή για έγκριση από τη Βουλή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

9 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων