Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος από τον πρόεδρό της κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, και το μέλος της κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε, σε περίπτωση που μεταφέρονται εργασίες από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, να γίνεται δεκτή για σκοπούς φόρου εισοδήματος η μεταφορά των φορολογικών ζημιών του πιστωτικού ιδρύματος οι εργασίες του οποίου μεταφέρονται για μελλοντική χρήση από το πιστωτικό ίδρυμα το οποίο αποκτά τις εργασίες.

Με την ίδια πρόταση νόμου προβλέπεται ότι για σκοπούς πρακτικής και οικονομικής εφαρμογής της πιο πάνω πρόνοιας πρέπει το αποκτών πιστωτικό ίδρυμα να δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις πιο πάνω φορολογικές ζημιές για περίοδο που δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε έτη από το τέλος του έτους κατά το οποίο αποκτήθηκαν οι εργασίες και έγινε η μεταφορά των φορολογικών ζημιών.

Σημειώνεται ότι ο υπό ψήφιση νόμος προτείνεται να ισχύσει αναδρομικά από τις 25 Μαρτίου 2013.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

12 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων