Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας Νόμου, ο οποίος είχε κυρωθεί με νόμο την 31η Μαΐου 2012, για την ενεργοποίηση του μόνιμου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τη Διατήρηση της Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας στην Ευρώπη.

Όπως είναι γνωστό, στη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών της Ευρωζώνης που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2010 είχε αποφασιστεί η δημιουργία ενός μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού με στόχο τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη, ο οποίος θα αποτελούσε τη συνέχιση των μηχανισμών EFSF και EFSM, υπό την επωνυμία “Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας”.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται αριθμός τροποποιήσεων στο βασικό νόμο, ώστε να αποδοθεί ορθότερα η λειτουργία του εν λόγω Μηχανισμού.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, στις 30 Ιανουαρίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αριθμό παρατηρήσεων σε σχέση με την υπό συζήτηση βασική νομοθεσία, με στόχο την τροποποίηση αυτής για τη διασαφήνιση ορισμένων επιμέρους σημείων.

Οι παρατηρήσεις αυτές αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα σημεία, για τα οποία γίνεται εισήγηση όπως τροποποιηθούν ανάλογα:

1. Την ανάγκη διασαφήνισης ότι οι συνεισφορές των χωρών στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων της κάθε χώρας στο δεσμευμένο και καταβλητέο κεφάλαιο του Μηχανισμού και όχι για τον υπολογισμό της μέγιστης βοήθειας που η κάθε χώρα θα δικαιούται από το Μηχανισμό.

2. Τη διαγραφή της ισχύουσας διάταξης σε σχέση με την ετοιμασία μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής, όταν μία χώρα αιτείται στήριξης από το Μηχανισμό, αφού αυτό δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις.

3. Την ανάγκη συμπερίληψης πρόνοιας για μη καθολική συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην πραγματοποίηση εμπεριστατωμένης ανάλυσης της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται χρήσιμο και εφικτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

9 Απριλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων