Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πάμπος Παπαγεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Χριστάκης Τζιοβάνης Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου Νίκος Κουτσού
Κυριάκος Χατζηγιάννης Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και στις 27 Μαρτίου 2013. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ).

Ο προϋπολογισμός της ΠΕΠ για το 2013 είναι ισοζυγισμένος, προβλέπει δαπάνες ύψους €573.000 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται από την ετήσια κρατική χορηγία (€540.000) και από εισφορές για τις συντάξεις (€33.000).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα κυριότερα κονδύλια εξόδων αφορούν τα ακόλουθα:

 
Μισθοδοσία υπαλλήλων 341.568
Επίδομα παραστάσεως 1.088
Ωρομίσθιο προσωπικό 17.532
Συντάξεις 118.302
Ενοίκια 28.000
Έξοδα εξετάσεων 10.000
Αντιμισθία προέδρου και μελών επιτροπής 15.000
Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα στην Κύπρο 1.500
Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα στο εξωτερικό 3.000
Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού 3.000
Άλλες δαπάνες 32.010
Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 2.000
Σύνολο 573.000

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στη συνέχεια σχετικά με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου ο πρόεδρος της ΠΕΠ αναφέρθηκε στη μέχρι σήμερα δράση και το έργο της ΠΕΠ, το οποίο συνίσταται στην παρακολούθηση των προβλημάτων του προσφυγικού κόσμου και την παρέμβαση της ΠΕΠ με εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα, καθώς και στην προβολή του κυπριακού προβλήματος τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Πρόσθεσε επίσης ότι η ΠΕΠ καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες, ώστε να καταστεί δυνατή η σωστή διαφώτιση στην Κύπρο και στο εξωτερικό για το εθνικό μας θέμα και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον προσφυγικό κόσμο εξαιτίας της τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Συναφώς, η ΠΕΠ, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη εμπλακεί ενεργότερα στον τομέα της διαφώτισης πραγματοποιώντας συναντήσεις τόσο με ντόπιους όσο και με ξένους παράγοντες, διοργανώνοντας επίσης συνέδρια και διαλέξεις σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς της.

Όσον αφορά τη στελέχωση της ΠΕΠ, ο πρόεδρός της δήλωσε ότι εδώ και καιρό έχουν εγκριθεί τα σχέδια υπηρεσίας και οι κανονισμοί που αφορούν το προσωπικό της ΠΕΠ από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ αναμένεται η προώθηση της διαδικασίας και η πρόσληψη νέων λειτουργών και γραμματειακού προσωπικού, για να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο που καλείται να επιτελέσει η ΠΕΠ για τις ανάγκες του προσφυγικού κόσμου.

Περαιτέρω, ο ίδιος δήλωσε ότι η ΠΕΠ είναι έτοιμη και αναμένει την απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας όσον αφορά το θέμα της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της ΠΕΠ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή συνεκτιμώντας όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της σημειώνει τα ακόλουθα:

1. Η ΠΕΠ θεωρεί ως αναγκαία τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της ΠΕΠ, με απώτερο σκοπό μια πιο συγκροτημένη οργάνωση για διευκόλυνση των δίκαιων αιτημάτων του προσφυγικού κόσμου.

2. Υπό το φως του γεγονότος ότι η ΠΕΠ είναι η οργάνωση που καθιδρύθηκε με σκοπό την εκπροσώπηση και την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των προσφύγων και των εγκλωβισμένων, πρέπει με τη συμβολή της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας να αναβαθμιστεί, με στόχο να διαδραματίζει ενεργότερο ρόλο διαφώτισης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να ενημερώνει για το προσφυγικό πρόβλημα και για τους σκοπούς και τις αρμοδιότητές της, όπως προνοείται στις σχετικές διατάξεις του νόμου που διέπει τη λειτουργία της.

Η πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε επιπροσθέτως των πιο πάνω όπως η ΠΕΠ εξετάσει πρόγραμμα επαφών στον ευρύτερο διεθνή χώρο για σκοπούς διαφώτισης.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Σοφοκλής Φυττής, όσον αφορά τον υφιστάμενο προϋπολογισμό της ΠΕΠ, τονίζει τα ακόλουθα:

1. Ο ρόλος της ΠΕΠ είναι να δίδει το παρών της εκεί και όπου διαβιούν πρόσφυγες και ως εκ τούτου να αφουγκράζεται τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους.

2. Ως εκ τούτου, γίνεται εισήγηση όπως κλιμάκιο που θα απαρτίζεται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΠ πραγματοποιεί επισκέψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα εκεί και όπου διαβιούν πρόσφυγες, έτσι ώστε μέσω συγκεντρώσεων να διαφωτίζονται οι πρόσφυγες, αλλά παράλληλα και να ανταλλάζονται απόψεις μεταξύ τους, έτσι ώστε να επιλύονται προβλήματα που τους ταλανίζουν.

3. Όσον αφορά το εγκεκριμένο κονδύλι για οδοιπορικά που θα χορηγηθεί στην ΠΕΠ από το Υπουργείο Οικονομικών για το έτος 2013 και που είναι της τάξεως των €2.300, αυτό κρίνεται ως ανεπαρκές για τους σκοπούς που πρέπει και αναμένεται να επιτελεί η ΠΕΠ.

4. Η ΠΕΠ δε δείχνει παγκύπρια δυναμική παρουσία με το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο που την εκπροσωπεί, αλλά ούτε και με το προσωπικό που διαθέτει.

Στη συνέχεια της συζήτησης ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων που συμπεριλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συναφώς, σημειώνεται ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για μείωση των κλιμάκων εισδοχής, αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών, αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής, απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων εποχιακών αναγκών, καθώς και μείωση ή κατάργηση διάφορων επιδομάτων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

27 Μαρτίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων