Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πάμπος Παπαγεωργίου Αντώνης Αντωνίου
Χριστάκης Τζιοβάνης Γιώργος Βαρνάβας
Κυριάκος Χατζηγιάννης Nίκος Κουτσού
Λευτέρης Χριστοφόρου Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 27 Μαρτίου 2013. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στην πρώτη συνεδρίασή της, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων και των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, καθώς και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Τ/Κ) για το έτος 2013, που προβλέπει έσοδα ύψους €16.812.005 και έξοδα ύψους €16.544.476. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών για το έτος 2013 είναι πλεονασματικός και το πλεόνασμα υπολογίζεται σε €267.529. Το προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο του ταμείου κατά τη λήξη του οικονομικού έτους την 31η Δεκεμβρίου 2013 υπολογίζεται να είναι της τάξης του €1.078.965.

Τα κυριότερα κονδύλια εξόδων που προνοούνται στον προϋπολογισμό αυτό αφορούν τα ακόλουθα:

 

Ωρομίσθιο προσωπικό (αφορά εκτέλεση έργων)

4.578.144

Αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται στο Ταμείο Τ/Κ Περιουσιών

2.646.001

Τέλη αποχετεύσεων

930.000

Σύνδεση με αποχετευτικά συστήματα Τ/Κ περιουσιών

281.000

Συντήρηση Τ/Κ περιουσιών - Επιδιόρθωση και βελτίωση Τ/Κ κατοικιών και εγκατάσταση θερμοσιφώνων

5.695.010

Δευτερεύοντα οικοδομικά έργα - Επιδιόρθωση και βελτίωση Τ/Κ κατοικιών στις οποίες διαμένουν Τουρκοκύπριοι

173.960

Συντήρηση και λειτουργία Τ/Κ διατρήσεων

55.000

Δευτερεύοντα έργα - Επιδιόρθωση και συντήρηση Τ/Κ κτιρίων, διατηρητέων οικοδομών και άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης

1.209.140

Επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα Τ/Κ αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων

297.822

Ανέγερση άλλων οικοδομικών έργων

21.830

Κέντρο Υποδοχής Αθιγγάνων - Επιδιόρθωση Τ/Κ κατοικιών στο χωριό Σταυροκόννου και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Πάφου για τη στέγαση αθιγγάνων

10

Καθαριότητα ανοικτών χώρων σε Τ/Κ συνοικίες εντός των πόλεων

110.000

Επιδιόρθωση κατοικιών που ανεγέρθηκαν με το σχέδιο αυτοστέγασης σε Τ/Κ περιουσίες σε χωριά

62.500

Αντικατάσταση των αμιαντένιων στεγών

177.710

Έργα υποδομής κτηνοτροφικών περιοχών από αμίαντο σε Τ/Κ γη

10

Κατασκευή δρόμων στις περιοχές αναδασμού

10

Διάφορα έξοδα

276.329

Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

30.000
Σύνολο €16.544.476

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ποσό ύψους €9.300.000 προέρχεται από την ετήσια κρατική χορηγία, πρόσθετο ποσό ύψους €2.941.110 αναμένεται να προέλθει από την είσπραξη ενοικίων, ποσό ύψους €79.900 αναμένεται να προέλθει από διάφορα έσοδα και ποσό ύψους €4.490.995 αναμένεται να προέλθει από την εκτέλεση διάφορων έργων έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον προϋπολογισμό.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνούν με τον προϋπολογισμό που κατάρτισε η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σε συνεργασία με τους οικείους επάρχους, περιλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας, που ανέρχεται σε €9.300.000.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω προϋπολογισμού, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως ενημερωθούν, ανάμεσα σε άλλα, για τα ακόλουθα:

1. Την επιδιόρθωση και συντήρηση Τ/Κ κατοικιών και καταστημάτων.

2. Την επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα Τ/Κ αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων. Η επιτροπή σημείωσε ότι η πολιτική αυτή αποδεικνύει το σεβασμό της δικής μας πλευράς προς την κουλτούρα των μνημείων μιας άλλης εθνότητας και τόνισε την ανάγκη οι αρμόδιες υπηρεσίες να ετοιμάσουν σχετικό διαφωτιστικό υλικό μαζί με το ανάλογο φωτογραφικό υλικό, στο οποίο να αποτυπώνονται οι ενέργειες της δικής μας πλευράς για συντήρηση των Τ/Κ μνημείων, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με την καταστροφή των ελληνοκυπριακών μνημείων στα κατεχόμενα.

3. Την πορεία εφαρμογής του συστήματος μηχανογράφησης και καταγραφής των Τ/Κ περιουσιών.

4. Την πολιτική καθορισμού των ενοικίων. Σημειώνεται συναφώς ότι η επιτροπή κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να αποφεύγουν τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον των προσφύγων που καθυστερούν να καταβάλουν τα οφειλόμενα ενοίκια. Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε όπως κατατεθούν γραπτώς αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τα ανείσπρακτα ενοίκια.

5. Την αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο.

6. Την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τις αγοραπωλησίες Τ/Κ περιουσιών.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, αναλύοντας περαιτέρω τις πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού σχετικά με την πολιτική καθορισμού των ενοικίων, δήλωσε ότι το ζήτημα αυτό είναι καθοριστικό και καταβάλλονται προσπάθειες όπως η είσπραξη των ενοικίων γίνεται στο μέγιστο βαθμό, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισμού. Παράλληλα, ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι γίνονται συνεχώς έργα βελτίωσης σε Τ/Κ συνοικίες και καταστήματα, καθώς και συνεχείς επιδιορθώσεις και συντηρήσεις αρχαίων μνημείων και τεμενών σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Σχετικά με το ζήτημα της μηχανογράφησης, ο πιο πάνω εκπρόσωπος δήλωσε ότι αυτό έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, διευκρινίζοντας ότι όλες οι επαρχιακές διοικήσεις είναι συνδεδεμένες με το κεντρικό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών. Τέλος, ο ίδιος δεσμεύτηκε όπως καταθέσει γραπτώς στην επιτροπή αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τις αγοραπωλησίες Τ/Κ περιουσιών και τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε συμπληρωματικά στην επιτροπή ότι ο προϋπολογισμός όπως αυτός καταρτίστηκε από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σε συνεργασία με τους οικείους επάρχους κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών και με αυτόν συμφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δήλωσε ότι υιοθετεί όσα ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων πληροφόρησε την επιτροπή ότι το τμήμα του διατηρεί υπό τον έλεγχό του ως αρχαία μνημεία συνολικά δεκαεννέα τεμένη, τα οποία έχουν σχεδόν συντηρηθεί πλήρως. Περαιτέρω, όσον αφορά το αίτημα της επιτροπής για ετοιμασία σχετικού διαφωτιστικού υλικού, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ενημερωτικά ότι έχει ήδη ετοιμαστεί μία έκδοση και προωθείται η διαφώτιση εκτός Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου δήλωσαν ότι συμφωνούν με τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου εσωτερικών, ως εκ τούτου δεν είχαν να προσθέσουν οτιδήποτε περαιτέρω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

27 Μαρτίου 2013

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων