Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Κατσουρίδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Αντρέας Φακοντής
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Λουκαΐδης
Σταύρος Ευαγόρου Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Γιάννος Λαμάρης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πάμπος Παπαγεωργίου Αδάμος Αδάμου
Νίκος Νικολαΐδης Πανίκκος Σταυριανός
Νίκος Κουτσού Γιώργος Γεωργίου
Γιώργος Περδίκης Κώστας Κώστα
Μη μέλη της επιτροπής: Αντρέας Καυκαλιάς
Λευτέρης Χριστοφόρου Χριστάκης Τζιοβάνης
Σωτήρης Σαμψών Χρίστος Μέσης
Κώστας Κωνσταντίνου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Γεώργιος Γεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Πρόδρομος Προδρόμου Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Γεώργιος Προκοπίου
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Βαρνάβα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Ευθύμιος Δίπλαρος Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Μιχαηλίδης Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Νουρής Ζαχαρίας Κουλίας
Ρίκκος Μαππουρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2013 και κηρύχθηκε επείγον, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2013. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, έτσι ώστε αφενός να εμπλουτιστούν τα μέτρα πρώιμης παρέμβασης (early intervention) και αφετέρου να προστεθεί νέο άρθρο το οποίο διέπει την ειδική εκκαθάριση συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος.

Ειδικότερα, το πιο πάνω νομοσχέδιο προβλέπει για:

1. την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος έπειτα από απαίτηση του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών,

2. τον περιορισμό ή μη καταβολή μερισμάτων και τον περιορισμό αποδοχών και ωφελημάτων των αξιωματούχων και διευθυντών των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων έπειτα από απαίτηση του εφόρου,

3. την υποβολή στοιχείων και πληροφοριών από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα στην Αρχή Εξυγίανσης, με σκοπό την κατάρτιση σχεδίου εξυγίανσης από την Αρχή Εξυγίανσης,

4. τη δυνατότητα έκδοσης από τον έφορο διατάγματος ειδικής εκκαθάρισης συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος και διορισμό ειδικού εκκαθαριστή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς και τα καθήκοντα του ειδικού εκκαθαριστή και

5. την κατάρτιση και υποβολή στον έφορο σχεδίου ανάκαμψης από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα έπειτα από απαίτησή του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

22 Μαρτίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων