Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος του 2013» και για τους κανονισμούς «Οι περί της Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ρίκκος Μαππουρίδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κατσουρίδης
Μάριος Μαυρίδης Αντρέας Φακοντής
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Λουκαΐδης
Γιάννος Λαμάρης Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Πάμπος Παπαγεωργίου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Νίκος Νικολαΐδης Αδάμος Αδάμου
Νίκος Κουτσού Πανίκκος Σταυριανός
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Γεωργίου
Μη μέλη της επιτροπής: Κώστας Κώστα
Λευτέρης Χριστοφόρου Αντρέας Καυκαλιάς
Σωτήρης Σαμψών Χριστάκης Τζιοβάνης
Κώστας Κωνσταντίνου Χρίστος Μέσης
Γεώργιος Γεωργίου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Αντώνης Αντωνίου
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γεώργιος Προκοπίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γιώργος Βαρνάβα
Ευθύμιος Δίπλαρος Ρούλα Μαυρονικόλα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Φειδίας Σαρίκας
Νίκος Νουρής Δημήτρης Συλλούρης
  Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε σε σημερινή συνεδρία της το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε σε χθεσινή συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής και κηρύχθηκε επείγον. Στη σημερινή συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η σύσταση και λειτουργία σχεδίου προστασίας καταθέσεων και εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του πιο πάνω σχεδίου συνιστάται επιτροπή για τη διοίκηση και διαχείριση του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων και του Ταμείου Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, τα οποία διαδέχονται το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων, το οποίο είχε συσταθεί δυνάμει του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είχε συσταθεί δυνάμει του περί Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Νόμου, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, μέσω του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων διασφαλίζονται τα ακόλουθα:

1. Η καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες καλυπτόμενων ιδρυμάτων (τράπεζες και Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης), στην περίπτωση που αυτά δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις καταθέσεις τους.

2. Η χρηματοδότηση της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Περαιτέρω, μέσω του Ταμείου Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων διασφαλίζεται αποκλειστικά η χρηματοδότηση της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης.

Σημειώνεται ότι με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο καταργείται ο περί Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Νόμος του 2011.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του προτεινόμενου με το πιο πάνω νομοσχέδιο περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013, είναι η συμπερίληψη διατάξεων σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων σχεδίων νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

  

 

22 Μαρτίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων