Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ρίκκος Μαππουρίδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κατσουρίδης
Μάριος Μαυρίδης Αντρέας Φακοντής
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Λουκαΐδης
Γιάννος Λαμάρης Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Πάμπος Παπαγεωργίου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Νίκος Νικολαΐδης Αδάμος Αδάμου
Νίκος Κουτσού Πανίκκος Σταυριανός
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Γεωργίου
Μη μέλη της επιτροπής: Κώστας Κώστα
Λευτέρης Χριστοφόρου Αντρέας Καυκαλιάς
Σωτήρης Σαμψών Χριστάκης Τζιοβάνης
Κώστας Κωνσταντίνου Χρίστος Μέσης
Γεώργιος Γεωργίου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Αντώνης Αντωνίου
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γεώργιος Προκοπίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γιώργος Βαρνάβα
Ευθύμιος Δίπλαρος Ρούλα Μαυρονικόλα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Φειδίας Σαρίκας
Νίκος Νουρής Δημήτρης Συλλούρης
  Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2013 και κηρύχθηκε επείγον, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2013. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, για λόγους δημόσιας τάξης ή και δημόσιας ασφάλειας, η ανάθεση εξουσιών στον Υπουργό Οικονομικών ή, κατά περίπτωση, στο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για δυνατότητα λήψης και επιβολής προσωρινών περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η πολύ κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ο σημαντικός κίνδυνος εκροής καταθέσεων έχουν θέσει σε μεγάλο κίνδυνο τα πιστωτικά ιδρύματα και πιθανότατα να προκαλέσουν την αποσταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού συστήματος της χώρας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο Υπουργός Οικονομικών διαβουλεύθηκε με το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου επί του θέματος και επί των επιπτώσεων στην κυπριακή οικονομία και ιδιαίτερα στο τραπεζικό σύστημα και συναφώς προς αντιμετώπιση της κρισιμότητας της κατάστασης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κρίθηκε επιβεβλημένη η κήρυξη από τον Υπουργό Οικονομικών προσωρινής ειδικής τραπεζικής αργίας στη βάση του άρθρου 69 του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, καθώς και η εισαγωγή πλαισίου κανόνων που να ρυθμίζουν τις παραμέτρους λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα ίδια στοιχεία, το υπό αναφορά νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και με τη σύμφωνη γνώμη του κλιμακίου της τρόικας, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Δημοκρατία, και έχει τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, για καλύτερη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, περιλαμβανομένων και περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, να εκδώσει εφαρμοστικό διάταγμα σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός από πιστωτικά ιδρύματα, και η ίδια εξουσία παρέχεται στο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο οποίος δύναται να εκδώσει σχετική οδηγία για τα πιστωτικά ιδρύματα.

Περαιτέρω, όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή από το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τέτοια περιοριστικά μέτρα λαμβάνονται κατά το δυνατόν ως έσχατο μέτρο, γι’ αυτό, λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι τράπεζες της Δημοκρατίας, όπου ακόμα δεν έχουν εισαχθεί μέτρα εξυγίανσης, για να προληφθεί το πρόβλημα, κρίνεται σκόπιμο προληπτικά να υπάρχει νόμιμη δυνατότητα λήψης περιοριστικών μέτρων, σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί, για να μπορεί να διαφυλαχθεί η ρευστότητα στις τράπεζες και να δοθεί ευκαιρία στο τραπεζικό σύστημα να επιβιώσει. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι ανέφεραν ότι τέτοια μέτρα λαμβάνονται προσωρινά για σύντομη χρονική διάρκεια.

Στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής και των αρμοδίων, έγινε εισήγηση όπως η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων ανατεθεί στον Υπουργό Οικονομικών τόσο στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων όσο και στην περίπτωση άλλων προσώπων, ο οποίος θα έχει την υποχρέωση προηγούμενης διαβούλευσης με το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και με τα άλλα μέρη που ήδη προβλέπονται στην υπό συζήτηση νομοθεσία. Η εισήγηση έγινε δεκτή τόσο από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας όσο και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ενσωματώθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Παράλληλα, έγινε εισήγηση όπως στα περιοριστικά μέτρα που δυνατόν να λαμβάνονται περιληφθεί και η δυνατότητα επιβολής τέλους ανάληψης καταθέσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

22 Μαρτίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων