Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε αυθημερόν τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγοντες. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών αυτών κλήθηκαν και παρέστησαν στην επιτροπή η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η αναθεώρηση των τελών που εισπράττονται για την έκδοση διάφορων τύπων αδειών εισόδου και παραμονής στη Δημοκρατία, καθώς και για άλλα θέματα.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προνοούνται τα εξής:

1. Αναθεωρούνται τα ποσά για την έκδοση όλων των κατηγοριών αδειών εισόδου και διαμονής στη Δημοκρατία.

2. Καταργείται η άδεια και το τέλος διαμονής για Κύπριους πολίτες, τα οποία θα μπορούν να μεταφερθούν στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, αν χρειαστεί.

3. Αναθεωρούνται τα ποσά των εισοδημάτων που απαιτούνται για την έκδοση άδειας μετανάστευσης για τον αιτητή και τα μέλη της οικογένειάς του.

4. Αναθεωρείται το ποσό της εγγύησης που παρέχεται για αλλοδαπούς, το οποίο κατανέμεται μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου, και προνοείται ότι θα ισχύει για όλες τις άλλες κατηγορίες αλλοδαπών (π.χ. επισκέπτες, φοιτητές κ.λπ.). Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει τα έξοδα επαναπατρισμού, οφειλόμενα ημερομίσθια και οφειλές στη Δημοκρατία, έξοδα κράτησης/απέλασης, οφειλόμενα νοσήλια, τυχόν δικαστικά έξοδα κ.ά.

5. Εισάγονται ορισμένα νέα τέλη, όπως π.χ. το τέλος αντικατάστασης άδειας, το τέλος μεταφοράς ή επικόλλησης άδειας μετανάστευσης ή επί μακρόν διαμένοντος σε νέο διαβατήριο.

6. Προνοείται η έκδοση ατελώς ή με μειωμένα τέλη ορισμένων αδειών σε πρόσωπα που τυγχάνουν δημόσιου βοηθήματος.

Η αναθεώρηση των υπό αναφορά κανονισμών υλοποιεί παλαιότερη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 71.057 της 8ης Οκτωβρίου 2010 και της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, για αναθεώρηση διάφορων τελών. Το ύψος των προτεινόμενων τελών αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης με κλιμάκιο της τρόικας που κάλυψε θέματα μετανάστευσης και γι’ αυτό η τελευταία αναμένει την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

Το προτεινόμενο νομοθέτημα έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια της δέσμης των νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, της τρόικας στα πλαίσια της καταρχήν συμφωνίας που έχει επιτευχθεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και το σώμα γενικότερα, εκ των πραγμάτων και λόγω της επικείμενης συζήτησης του αιτήματος της χώρας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης στο επίπεδο του Eurogroup και της συναφούς έκκλησης του Υπουργού Οικονομικών όπως τα θέματα αυτά τύχουν άμεσου χειρισμού και ολοκληρωθούν από τη Βουλή μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία, δεν είχαν στη διάθεσή τους τον αναγκαίο και επιθυμητό χρόνο για τη σε βάθος εξέταση που κανονικά απαιτείται για νομοθετήματα αυτής της φύσης.

Για τους ίδιους λόγους η επιτροπή θεωρεί ότι υπό τις περιστάσεις δεν είχε στη διάθεσή της τον απαιτούμενο χρόνο, για να πραγματοποιήσει εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο στον απαιτούμενο βαθμό, όπως είθισται να πράττει για τέτοιας φύσης νομοθετήματα, τα οποία ενδιαφέρουν και επηρεάζουν ομάδες πολιτών. Η επιτροπή ωστόσο θεωρεί ότι πρέπει να ανταποκριθεί στην έκκληση της εκτελεστικής εξουσίας κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης την οποία διέρχεται ο τόπος, γι’ αυτό και έχει υιοθετήσει μια ταχύτερη διαδικασία από τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία, θεωρώντας ότι κατά τη δεδομένη στιγμή προέχει η άμεση λήψη των προτεινόμενων μέτρων. Παράλληλα, η επιτροπή σημειώνει την έκκληση του Υπουργού Οικονομικών όπως στο στάδιο αυτό μη γίνουν διαφοροποιήσεις στα προτεινόμενα με τη δέσμη μέτρων νομοθετήματα, για να μην επηρεαστεί η διαδικασία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Η επιτροπή προτίθεται εντούτοις να μελετήσει την εφαρμογή της προταθείσας νομοθεσίας και να επανέλθει, εάν διαπιστωθούν αδυναμίες, κενά, λάθη, παραλείψεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις κατά την εφαρμογή της στην πράξη, και να επανεξετάσει το όλο ζήτημα κάτω από καλύτερες συνθήκες από απόψεως χρονικών περιορισμών.

Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τις πρόνοιές τους από τους κυβερνητικούς αρμοδίους και ειδικότερα για ορισμένες πρόνοιές τους που αφορούν την κατάθεση της εγγύησης, το ύψος των εισοδημάτων για τη χορήγηση άδειας μετανάστευσης κ.ά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις πιο κάτω θέσεις:

1. O πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγούνται τη διαμόρφωση των υπό αναφορά κανονισμών με τη διαγραφή απ’ αυτούς των προνοιών για τις εγγυητικές επιστολές και το ύψος των εισοδημάτων για την εξασφάλιση άδειας μετανάστευσης, ώστε να υπάρξει χρόνος για περαιτέρω μελέτη τους και διαβούλευση με τους αρμοδίους, ενώ παράλληλα εισηγούνται τη μείωση κάποιων τελών που θεωρούνται υπερβολικά.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην ολομέλεια της Βουλής.

                   3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσεται υπέρ της έγκρισης των υπό                    αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

17 Ιανουαρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων