Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε αυθημερόν την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Τάσο Μητσόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Νεόφυτο Κωνσταντίνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα. Στα πλαίσια της εξέτασης της υπό αναφορά πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη με αυτήν τροποποίηση αποσκοπεί στην αλλαγή του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου, έτσι ώστε η ψηφοφορία κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας να λήγει στις 6.00 μ.μ. αντί στις 5.00 μ.μ., που ισχύει σήμερα.

Ειδικότερα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου, σύμφωνα με την πιο πάνω αιτιολογική έκθεση, σκοπείται η επέκταση του χρόνου της ψηφοφορίας για τις προεδρικές εκλογές κατά μία ώρα, έτσι ώστε αφενός η ώρα λήξης της ψηφοφορίας κατά την ημέρα διεξαγωγής των εν λόγω εκλογών να συνάδει με την ώρα λήξης της ψηφοφορίας κατά την ημέρα διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών και αφετέρου να αυξηθεί ο συνολικός χρόνος άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στο εξωτερικό, δεδομένου ότι η ψηφοφορία στο εξωτερικό λήγει την ίδια ώρα που λήγει η ψηφοφορία στη Δημοκρατία.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών συμφώνησε με τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου, αφού, όπως ανέφερε, η επέκταση του χρόνου ψηφοφορίας για τις προεδρικές εκλογές κατά μία ώρα θα διευκολύνει τη λειτουργία των εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό, ειδικά των εκλογικών κέντρων στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, λόγω της διαφοράς της ώρας με την Κύπρο, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε στην επιτροπή πως η υιοθέτηση της υπό αναφορά τροποποίησης δε θα επιφέρει οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αφού, όπως διευκρίνισε, το κατ’ αποκοπή ποσό το οποίο θα καταβληθεί στα άτομα που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών έχει ήδη καθοριστεί και δε θα υπάρξει οποιαδήποτε αύξησή του. Παράλληλα, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε στην επιτροπή πως, μετά τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών, το υπουργείο του θα επανέλθει με σχετική τροποποίηση για ομοιόμορφη ρύθμιση των ωρών ψηφοφορίας για κάθε εκλογική διαδικασία, ώστε ο χρόνος ψηφοφορίας να καθοριστεί μεταξύ των ωρών 7.00 π.μ. και 6.00 μ.μ.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συμφώνησε με την υπό αναφορά τροποποίηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών της υπό αναφορά πρότασης νόμου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως συμφωνούν με τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου και εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή της σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

 

17 Ιανουαρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων