Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε, στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών, αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμου του 2011, έτσι ώστε να ανασταλεί η προβλεπόμενη σ’ αυτόν ετήσια αναπροσαρμογή της χορηγίας σε τυφλούς με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή για τα έτη 2013 έως και 2016. Ταυτόχρονα, παγοποιείται το ύψος της ειδικής χορηγίας για τη χρονική αυτή περίοδο στα €316,37 το μήνα.

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω νομοσχέδιο εμπίπτει στη δέσμη των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση στα πλαίσια της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στη συμφωνία με την τρόικα.

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το Μνημόνιο Συναντίληψης με την τρόικα που αφορά τις κοινωνικές παροχές, στον προϋπολογισμό για το 2013 είχε συμπεριληφθεί μείωση των κονδυλίων του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κεφ. 15.06) ως εξής:

1. Μείωση ύψους 9% στην ειδική χορηγία σε τυφλούς.

2. Μείωση ύψους 9% στο επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας.

3. Μείωση ύψους 50% του συνολικού ποσού για την επιχορήγηση διακοπών για τα άτομα με αναπηρίες.

4. Μείωση ύψους 63% του συνολικού ποσού για την οικονομική βοήθεια που δίδεται σε αναπήρους για την απόκτηση αυτοκινήτου.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται στην ίδια έκθεση, προκειμένου να αποφευχθεί η μείωση κατά 9% του επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας και της ειδικής χορηγίας σε τυφλούς, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Υπουργού Εσωτερικών και έπειτα από σχετική διαβούλευση με την τρόικα, αποφασίστηκε να καταργηθεί πλήρως το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες, να μειωθεί περαιτέρω η οικονομική βοήθεια που δίδεται με βάση το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρία για την Απόκτηση Αυτοκινήτου και να μειωθούν περαιτέρω οι πιστώσεις για τα διάφορα στεγαστικά σχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τέλος, στην ίδια εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνάντησή της με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) στις 11 Ιανουαρίου 2013, την ενημέρωσε για τις τελικές αποφάσεις ως προς τις μειώσεις των διάφορων επιδομάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες και για τις τροποποιήσεις που προωθούνται στις σχετικές νομοθεσίες και στον προϋπολογισμό.

Συναφώς, επισημαίνεται ότι ταυτόχρονα με το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη σημερινή ολομέλεια και κηρύχθηκε επείγον σχετικό νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμο του 2012 στη βάση της νέας πιο πάνω αναφερόμενης απόφασης της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

17 Ιανουαρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων