Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η μεταφορά πιστώσεων κάτω από δύο άρθρα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες που αφορούν το επίδομα βαριάς μορφής κινητικής αναπηρίας και το επίδομα τυφλών, έτσι ώστε να αποκατασταθεί το αρχικό μειωμένο κατά 9%, ποσό το οποίο περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2013.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο προϋπολογισμός του 2013, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, περιλαμβάνει στον Πρώτο Πίνακα του δελτίου δαπανών του βασικού νόμου μειωμένες πιστώσεις κάτω από τα πιο κάτω άρθρα δαπανών:

 Άρθρο 04460 Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας”

6.142.500

Άρθρο 04463 Τυφλοί

10.465.000

Άρθρο 04473 Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες”

150.000

 Άρθρο 04504 Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου

1.000.000

Όπως αναφέρεται στην ίδια έκθεση, οι πιο πάνω μειωμένες πιστώσεις ήταν απόρροια της αρχικής συμφωνίας με την τρόικα, στα πλαίσια της μείωσης των κοινωνικών παροχών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από σχετική διαβούλευση με την τρόικα, συμφώνησαν την επαναφορά πιστώσεων ύψους €1.642.500 κάτω από τα άρθρα 04460 Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας και 04463 Τυφλοί για αποκατάσταση της αρχικής μειωμένης πρόνοιας κατά 9% και συνέχιση της καταβολής του επιδόματος βαριάς μορφής κινητικής αναπηρίας και τυφλών, όπως και κατά το 2012. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι το ποσό €1.642.500 θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις του ίδιου κεφαλαίου και του Κεφαλαίου 160113 Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση - Στεγαστικά Σχέδια ως ακολούθως:

Κεφάλαιο Άρθρο Εξοικονόμηση

150600 04473 “Επιχορήγηση Διακοπών για τα Άτομα με Αναπηρίες 150.000
150600 04507 “Οικονομική Βοήθεια σε Αναπήρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου 492.500
160113 04411 “Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων 1.000.000

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ζήτησε και πήρε τη διαβεβαίωση του Υπουργείου Οικονομικών ότι η τρόικα συμφωνεί με όλες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Συναφώς σημειώνεται ότι ταυτόχρονα με το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη σημερινή ολομέλεια και κηρύχθηκε επείγον νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμο του 2011, έτσι ώστε για τα έτη 2013 έως 2016 το ύψος της ειδικής χορηγίας σε τυφλούς να μην αναπροσαρμόζεται με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή και να παγοποιηθεί γι’ αυτή την περίοδο στα €316,37 το μήνα.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

17 Ιανουαρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων