Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της σημείωσης στη στήλη των επεξηγήσεων έναντι του άρθρου 07402 «Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού», του Κεφαλαίου 220200, με τίτλο «Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας - Κεντρικά Γραφεία», του Πρώτου Πίνακα του κρατικού προϋπολογισμού του 2013, ώστε:

1. το ποσό των €9,5 εκατομ. να μειωθεί μέχρι του ποσού των €4 εκατομ. για την αγορά, αποκλειστικά για τα ακτινοθεραπευτικά κέντρα Λευκωσίας και Λεμεσού, ιατρικού και άλλου εξοπλισμού και

2. να διαγραφεί από αυτήν η πρόταση «Ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί για το μέρος που αφορά το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο Λευκωσίας, χωρίς να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η συγκατάθεσή της.».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, με την εν λόγω σημείωση δεσμεύτηκε ποσό ύψους €9,5 εκατομ. αποκλειστικά για την έναρξη υλοποίησης των πιο πάνω έργων των ακτινοθεραπευτικών κέντρων Λευκωσίας και Λεμεσού, εντός του 2013, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ σοβαρά πρακτικά προβλήματα για την υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος των κρατικών νοσηλευτηρίων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τίθεται σε κίνδυνο η απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών στα δημόσια νοσηλευτήρια, με συνεπακόλουθο κίνδυνο την απώλεια ανθρώπινων ζωών για τους ακόλουθους λόγους:

1. Εάν και εφόσον προχωρήσει η υπογραφή των σχετικών συμβολαίων για τα ακτινοθεραπευτικά κέντρα, η ανάγκη για τις σχετικές πιστώσεις δε θα υπερβαίνει τα €4 εκατομ. για το έτος 2013.

2. Οι υπόλοιπες πιστώσεις των €5,5 εκατομ. προορίζονται να καλύψουν μέρος του κόστους για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού στα κρατικά νοσηλευτήρια, με κίνδυνο αυτή να μην μπορέσει να υλοποιηθεί, εάν δεν προωθηθεί η προτεινόμενη τροποποίηση της υπό αναφορά σημείωσης.

Πέραν των πιο πάνω, επειδή η προσφορά που αφορά την ανέγερση ακτινοθεραπευτικού κέντρου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας έχει ήδη ολοκληρωθεί από το Τμήμα Δημόσιων Έργων, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται όπως διαγραφεί η σχετική πρόνοια της σημείωσης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας δαπανών χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της από τους παριστάμενους αρμοδίους, εισηγείται την τροποποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης, έτσι ώστε να παραμείνει δεσμευμένο το σύνολο του κονδυλίου ύψους €15 εκατομ. που αφορά έργα, ιατρικό και άλλο εξοπλισμό και παράλληλα να καθοριστεί ότι μέρος αυτού ύψους μέχρι €4 εκατομ. προορίζεται αποκλειστικά για τα ακτινοθεραπευτικά κέντρα Λευκωσίας και Λεμεσού.

Η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου με βάση τα πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

17 Ιανουαρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων