Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον. Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει προσχέδιο του νομοσχεδίου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2013, ώστε να δοθεί η δυνατότητα, με έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών, απασχόλησης πέραν του ενός δεκαπενθημέρου προσωπικού που απασχολείται σε δεκαπενθήμερη βάση στις ανεξάρτητες υπηρεσίες/υπουργεία/τμήματα/υπηρεσίες οι οποίες εξαιρούνται από την απαγόρευση πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 16(2) του περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου του 2012, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης πέραν του ενός δεκαπενθημέρου προσωπικού που απασχολείται σε δεκαπενθήμερη βάση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Όπου παρίσταται ανάγκη πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας και για περίοδο μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται στον περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2011, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι δεκαπενθήμερα.

2. Για αντικατάσταση προσωπικού το οποίο απουσιάζει με μακροχρόνια άδεια απουσίας (άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας) για περίοδο μέχρι αυτό να επανέλθει στα καθήκοντά του.

3. Για συνέχιση της απασχόλησης σε δεκαπενθήμερη βάση προσώπων σε οποιαδήποτε ανεξάρτητη υπηρεσία/υπουργείο/τμήμα/υπηρεσία των οποίων ο διορισμός ακυρώνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο για χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της επανεξέτασης από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) της διαδικασίας πλήρωσης των κενών θέσεων.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για τους εξής λόγους:

1. Το χρονικό διάστημα του ενός δεκαπενθημέρου δεν είναι αρκετό μέχρι τα επηρεαζόμενα υπουργεία να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες πρόσληψης των εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας (δημοσίευση, υποβολή αιτήσεων, αξιολόγηση, δημοσίευση καταλόγων, εξέταση ενστάσεων, δημοσίευση τελικού καταλόγου).

2. Δε θα παρέχεται ευχέρεια απασχόλησης προσωπικού στην περίπτωση εξάντλησης ενός καταλόγου, οπότε θα χρειάζεται διεξαγωγή νέας διαδικασίας πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας.

3. Περιορίζεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης προσωπικού για αντικατάσταση προσωπικού το οποίο απουσιάζει με μακροχρόνια άδεια απουσίας (άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας) μέχρις ότου αυτό επανέλθει στα καθήκοντά του.

4. Δεν παρέχεται ευχέρεια απασχόλησης των προσώπων των οποίων ο διορισμός ακυρώνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο για χρονικό διάστημα μέχρι την επανεξέταση της διαδικασίας πλήρωσης των κενών θέσεων από την ΕΔΥ.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι με την εν λόγω τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης ατόμων για πέραν του ενός δεκαπενθημέρου στις ανεξάρτητες υπηρεσίες/υπουργεία/τμήματα/υπηρεσίες που εξαιρούνται από την απαγόρευση πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας [Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τμήματα/υπηρεσίες του, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Επιμελητές και Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι), Υπουργείο Υγείας και τμήματα/υπηρεσίες του, Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους), Στατιστική Υπηρεσία και Δικαστική Υπηρεσία].

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

17 Ιανουαρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων