Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον. Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει προσχέδιο του νομοσχεδίου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Άμυνας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η επαναφορά του επιδόματος εθελοντών πενταετούς υποχρεώσεως (ΕΠΥ), μειωμένου κατά 15%, καθώς και η μείωση της πρόνοιας του Κεφαλαίου Δαπανών 11.03 Εθνική Φρουρά στα €106 εκατομ. από €110 εκατομ.

Όπως είναι γνωστό, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2013 όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων περιλαμβάνει στον Πρώτο Πίνακα του Δελτίου Δαπανών τη Σημείωση 31(α) σύμφωνα με την οποία το επίδομα που λαμβάνουν οι ΕΠΥ (άρθρο 02172 Επίδομα Ειδικών Καθηκόντων) καταργείται.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2012 αποφάσισε τη συνέχιση της καταβολής του πιο πάνω επιδόματος, μειωμένου κατά 15%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι Υπουργοί Οικονομικών και Άμυνας, μετά από διαβούλευση, αποφάσισαν όπως το ποσό των €3.400.000 καλυφθεί από εξοικονομήσεις του Κεφαλαίου 11.03 Εθνική Φρουρά. Οι εξοικονομήσεις από το εν λόγω κεφάλαιο ανέρχονται στα €4 εκατομ., με αποτέλεσμα το σύνολο της πρόνοιας που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό να μειώνεται στα €106 εκατομ. από €110 εκατομ. που είχαν αρχικά εγκριθεί.

Κατά τη συνεδρία της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι το εν λόγω επίδομα αποτελούσε σημαντικό μέρος της μισθοδοσίας των ΕΠΥ, αφού σε μερικές περιπτώσεις έφτανε μέχρι και το 15-20% του μισθού τους. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι το επίδομα αυτό παραχωρήθηκε στους ΕΠΥ, καθότι οι εν λόγω στρατιωτικοί δεν έχουν δικαίωμα σε σύνταξη ή εφάπαξ ποσό και βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά.

Συναφώς, το Υπουργείο Άμυνας καταβάλλει προσπάθεια για επαναφορά του εν λόγω επιδόματος, το οποίο θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις που προκύπτουν από άλλα κεφάλαια του προϋπολογισμού του υπουργείου και ειδικότερα από τα κεφάλαια της εκπαίδευσης, του ηλεκτρισμού, των τηλεφώνων και καυσίμων.

Αναφορικά με την επαναφορά του εν λόγω επιδόματος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ενημερώθηκε σχετικά η τρόικα, αλλά δε λήφθηκε από μέρους της οποιαδήποτε απάντηση για το θέμα και συνεπώς θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

17 Ιανουαρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων