Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 201 και «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μη μέλη:
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Αβέρωφ Νεοφύτου Αντρέας Μιχαηλίδης
Μάριος Μαυρίδης Ευθύμιος Δίπλαρος
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Λουκαϊδης
Γιάννος Λαμάρης Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Πάμπος Παπαγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νικολαΐδης Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Κουτσού Δημήτρης Συλλούρης
Γιώργος Περδίκης Ζαχαρίας Κουλίας

Όπως είναι γνωστό, για τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου έχει ήδη κυκλοφορήσει έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού στις 9 Ιουλίου 2013. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος στις 11 Ιουλίου 2013, η επιτροπή επανεξέτασε τις εν λόγω προτάσεις νόμου σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) συνοδευόμενοι από αρμόδιους υπηρεσιακούς.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός των εν λόγω προτάσεων νόμου, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι, στην πιο πάνω συνεδρία της ολομέλειας του σώματος υποβλήθηκε ενοποιημένο κείμενο σχεδίου νόμου, σύμφωνα με σχετική απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του υπό αναφορά σχεδίου νόμου η επιτροπή διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιές του. Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη εκφράστηκαν διαφωνίες και επιφυλάξεις τόσο από μέλη της όσο και από το Διοικητή της ΚΤΚ, σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες του.

Ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής απόψεων ενώπιον της επιτροπής, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία όπως στο παρόν στάδιο προωθηθεί για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος μόνο η σχετική τροποποίηση που αφορά τη σύνθεση της Αρχής Εξυγίανσης και μελετηθούν περαιτέρω οι υπόλοιπες πρόνοιές του σε ευθετότερο χρόνο.

Σε σχέση με την πιο πάνω πρόνοια, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγήθηκαν όπως η προτεινόμενη τροποποίηση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που προωθήθηκε στην ολομέλεια του σώματος και η οποία προβλέπει ότι η Αρχή Εξυγίανσης θα αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομικών και την ΚΤΚ διαμορφωθεί, έτσι ώστε στην εν λόγω Αρχή να περιληφθεί και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

Σχολιάζοντας την πιο πάνω εισήγηση που αφορά τη σύνθεση της Αρχής Εξυγίανσης, ο Διοικητής της ΚΤΚ εξέφρασε τη διαφωνία του δηλώνοντας μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η προτεινόμενη τροποποίηση αποτελεί ουσιαστική αλλαγή της βασικής νομοθεσίας, για την οποία θα πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση και με την τρόικα, καθότι οποιαδήποτε διαφοροποίηση ενδέχεται να επηρεάσει το πρόγραμμα στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας, είτε υπό μορφή νομοσχεδίων είτε προτάσεων νόμου, λόγω της σημαντικότητάς της θα πρέπει να τυγχάνουν ενδελεχούς επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

3. Η ΚΤΚ χωρίς να είναι αντίθετη με τη διαφοροποίηση της σύνθεσης της Αρχής Εξυγίανσης, είναι της άποψης ότι για σκοπούς αποδοτικότερης λειτουργίας της, αυτή θα πρέπει να αποτελείται μόνο από ένα φορέα χωρίς αυτός κατ’ ανάγκη να είναι η ΚΤΚ.

4. Η ΚΤΚ θεωρεί πως η διεύρυνση της εν λόγω Αρχής έτσι ώστε να καταστεί τριμελής, σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση, ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμιες καθυστερήσεις στη λήψη των αποφάσεών της λόγω της πολυπλοκότητας της σύνθεσης της και γι αυτό σε περίπτωση που η εισήγηση αυτή υιοθετηθεί από την επιτροπή, η ΚΤΚ δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε αυτήν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε κατ’ αρχή την πιο πάνω αναφερόμενη εισήγηση που υπέβαλαν τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και παράλληλα αποφάσισε να ζητήσει τη νομική άποψη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επί της προτεινόμενης τροποποίησης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διαμορφώσει το κείμενο του σχεδίου νόμου σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, εν αναμονή της νομικής άποψης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, επιφυλάσσοντας την τελική της τοποθέτηση κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία της επιτροπής εξέφρασε την άποψη ότι σε περίπτωση που η απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είναι αρνητική, η επιτροπή ενδεχομένως να αναζητήσει τη συμμετοχή άλλου οργάνου ως τρίτου μέλους στη σύνθεση της εν λόγω Αρχής.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του διαμορφωθέντος κειμένου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

.

28 Αυγούστου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων