Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 7) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Χάρης Γεωργιάδης Aνδρέας Φακοντής
Γιάννος Λαμάρης Ρούλα Μαυρονικόλα
Πάμπος Παπαγεωργίου Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους €2.700.000 για παραχώρηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας σε μορφή εφάπαξ ποσού στις μονογονειακές οικογένειες για την κάλυψη εξόδων ενοικίου ή δόσεων/τόκων δανείων για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2012 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, καθώς και η έγκριση πληρωμής πρόσθετων πιστώσεων ύψους μέχρι €3.500.000 από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση του προγράμματος υλοποίησης του Σχεδίου Αναβάθμισης των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με λεωφορείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών, μετά την τροποποίηση του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012, τα δικαιώματα των εργαζόμενων μονογονιών έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, αφού, από την 1η Ιουνίου 2012, δεν είναι πλέον δικαιούχοι δημόσιου βοηθήματος και συναφώς δεν έχουν δικαιώματα σε επίδομα ενοικίου ή σε επίδομα δόσεων/τόκων δανείου, τα οποία λάμβαναν ως μέρος του δημόσιου βοηθήματός τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από την εν λόγω ρύθμιση έχουν επηρεαστεί συνολικά 1288 οικογένειες, από τις οποίες 821 έχουν παύσει να έχουν το δικαίωμα επιδόματος ενοικίου και 467 έχουν παύσει να έχουν το δικαίωμα κάλυψης δόσεων και τόκων δανείων.

Σημειώνεται ότι στους εν λόγω μονογονιούς έχουν παραχωρηθεί τα συγκεκριμένα δικαιώματα, αφού προηγήθηκε αξιολόγησή τους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και αφού κρίθηκε ότι πληρούσαν τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια όσο και τα περιουσιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή ως αποτέλεσμα των πολλών παραπόνων που υποβλήθηκαν από επηρεαζόμενα άτομα, τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεσμεύτηκαν όπως καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξευρεθούν τρόποι αντιμετώπισης του θέματος μέχρι την έγκριση νέου σχεδίου επιδότησης ενοικίου, στα πλαίσια της διαδικασίας εκσυγχρονισμού του νόμου για το δημόσιο βοήθημα. Συναφώς, για σκοπούς υποβοήθησης των υπό αναφορά οικογενειών, έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η έγκριση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €2.704.800 κάτω από το άρθρο “Έκτακτα Βοηθήματα” του Κεφαλαίου “Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες” για παραχώρηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας σε μορφή εφάπαξ ποσού στις πιο πάνω οικογένειες για κάλυψη εξόδων ενοικίου ή δόσεων/τόκων δανείου για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2012 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 12 Δεκεμβρίου 2012, αποφάσισε την καταβολή έκτακτου επιδόματος σε μονογονειακές οικογένειες.

Όσον αφορά την ανάγκη έγκρισης πληρωμής πρόσθετων πιστώσεων ύψους μέχρι €3.500.000 από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση του προγράμματος υλοποίησης του Σχεδίου Αναβάθμισης των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με λεωφορείο με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, στα ίδια στοιχεία αναφέρεται ότι, ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 5) του 2012 [Ν. αρ. 54(ΙΙ) του 2012] την αύξηση των συνολικών πιστώσεων κάτω από το άρθρο “Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές” του Κεφαλαίου “Τμήμα Οδικών Μεταφορών - Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Τακτικές Δαπάνες” κατά €21.000.000, διαπιστώθηκε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων η έλλειψη ρευστότητας στις ανάδοχες εταιρείες για την καταβολή των ωρομισθίων των οδηγών λεωφορείων.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι το κονδύλι που αφορά την έκτακτη οικονομική βοήθεια σε μονογονειακές οικογένειες δεν είναι επαρκώς στοχευμένo. Συναφώς, υπό τη διαπίστωση αυτή, η επιτροπή θεωρεί ότι η διάθεση της έκτακτης οικονομικής βοήθειας πρέπει να γίνει στοχευμένα, ώστε να δοθεί σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.


20 Δεκεμβρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων