Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Άγγελος Βότσης

Πάμπος Παπαγεωργίου

Αβέρωφ Νεοφύτου

Νίκος Νικολαΐδης

Μάριος Μαυρίδης

Νίκος Κουτσού

Χάρης Γεωργιάδης

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2012. Στη συνεδρία αυτή της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, ώστε, στα πλαίσια των όσων έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα, να καθορίζεται ρητά ότι ο Έφορος, η Επιτροπή και η ΥΕΑΣΕ δε δύνανται να ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη των εργασιών (business development) των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (ΣΠΙ).

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται η τροποποίηση της επωνυμίας της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών σε Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΣΕ). Περαιτέρω, γίνεται εισήγηση όπως οι αναφορές στον Έφορο και στην Επιτροπή αντικατασταθούν με αναφορές σε Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών και Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, αντίστοιχα. Η προτεινόμενη ρητή απαγόρευση της άσκησης δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των εργασιών των ΣΠΙ στοχεύει στη νομική διασφάλιση ότι η ΥΕΣΕ, ως εποπτική αρχή, δε θα παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο νομοθέτημα αποτελεί μέρος της δέσμης των νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν κατατεθεί από την κυβέρνηση στα πλαίσια της υιοθέτησης των όσων έχουν συμφωνηθεί σε τεχνοκρατικό επίπεδο μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας, με βάση την καταρχήν συμφωνία που έχει επιτευχθεί, και για το λόγο αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να τύχει άμεσου χειρισμού και να ολοκληρωθεί η εξέτασή του από τη Βουλή πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προτεινόμενων διατάξεων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

18 Δεκεμβρίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων